Потужні слухові апарати Signia Xperience Super Power – справжні герої! - Фото №1
Потужні слухові апарати Signia Xperience Super Power – справжні герої!

 

 

 

В офіційному документі обговорюються важливі аспекти підбору слухових апаратів для людей із втратою слуху від важкої до глибокої в цілому, і особливо виділяються нові функції Signia Motion C&G SP X, що підтримують та впроваджують інновації в цій галузі, що також підтверджується результатами досліджень.

 

 Слухові апарати

У проведеному дослідженні поширеності втрати слуху в Сполучених Штатах Гоман і Лін (2016) підрахували, що 2,1 мільйона (0,8%) американців віком від 12 років і старші мають двосторонню втрату слуху від важкої до глибокої, яка визначається як 4-частотна втрата слуху. Середній поріг чистого тону найкращого вуха вище 60 дБ HL. Ця кількість людей може здатися відносно невеликою порівняно з поширеністю втрати слуху як такої, яка, згідно з тим самим аналізом, становить 38,2 мільйона (14,3%) американців із двосторонньою втратою слуху. Тим не менш, відносно невеликий відсоток нічого не говорить про складність і важливість успішної компенсації цього типу втрати слуху: корекція важкої та глибокої втрати слуху вважається одним із найскладніших завдань у професії слухопротезиста, і в той же час успішна установка має першочергове значення для пацієнта.

 

У цьому технічному документі ми обговоримо основні причини, через які при важкій та глибокій втраті слуху так важко підібрати слухові апарати, перш ніж описати, як стратегія формули Signia Xperience (XFit) для таких випадків втрати слуху вирішує проблеми налаштування з точки зору посилення та компресії .Потім ми розповімо про цікаві нові функції слухових апаратів Xperience Charge & Go Super Power і дослідження, які показують, як реальні уподобання, так і кращу розбірливість мови для людей з важкою і глибокою втратою слуху.

 

Проблема адаптації від тяжкої до  глибокої втрати слуху

Зазвичай використовується класифікація від важкої до глибокої втрати слуху, хоча в її визначенні використовуються різні аудіометричні пороги (наприклад, Keidser et al., 2007; Margolis and Saly, 2007). Кейдсер та ін. (2007) визначають аудіометричне середнє значення чистого тону (PTA) для кращого вуха (на частотах 0,5, 1 та 2 кГц) між 60 та 90 дБ HL як показник серйозної втрати, а PTA вище 90 дБ HL як показник серйозна втрата слуху, глибока втрата. Однак значення PTA самі по собі не можуть відображати зниження здатності розуміти мову у складних слухових ситуаціях для цієї групи приглухуватості. З фізіологічної точки зору можна з упевненістю припустити, що при цьому типі приглухуватості сильно ушкоджуються як зовнішні волоскові клітини (ЗВК), так і, принаймні, деяка, якщо не істотна частина внутрішніх волоскових клітин (ВВК), що призводить як до втрати чутності, так і втрати частотної вибірковості.

 

Різниця між цими двома параметрами втрати слуху та їх впливом на вимоги до обробки слуховим апаратом показана на малюнку 1. Це спрощене уявлення зміщення базилярної мембрани через дві хвилі, що біжать, кодують два тони, близьких за частотою. Припускаючи критичний поділ частот, верхня панель показує, що у здоровому равлику є достатнє зміщення базилярної мембрани для роздільної здатності двох тонів, що дозволяє слухачеві сприймати їх як окремі звуки. На середній панелі показані наслідки втрати OHC для тих самих стимулів — менші та більш округлі тональні піки, які можуть призвести до втрати частотної вибірковості та спектрального розмиття. Нижня панель показує, що слуховий апарат може збільшувати амплітуду зсуву, але це не відновлює різкість піків і, отже, не може відновити вихідну частотну вибірковість здорового равлика.

 

Потужні слухові апарати Signia Xperience Super Power – справжні герої! - Фото №1

 

Малюнок 1. Схематичне зображення впливу втрати ВВК на равликову обробку. Верхня панель: зміщення оболонки базилярної мембрани у здоровому равлику при стимуляції двома близькими за частотою тонами. Середня панель: наслідок втрати ЗВК: зниження амплітуди та розмиття піків. Нижня панель: ті ж вхідні сигнали, посилені слуховим апаратом: амплітуда зміщення відновлена, але вершини все ще округлені (адаптовано з Kemp, 2002; Venema, 2003; Moore, 2007).

 

У міру того, як втрата слуху виходить за межі 60 дБ HL, втрата ЗВК стає помітнішою, що може для частин равлика з дуже невеликим або відсутнім ВВК зробити стратегію посилення неефективною. Саме ця комбінація втрати ЗВК та ВВК у людей з важкою або глибокою втратою слуху робить компенсацію їхньої втрати слуху слуховими апаратами таким складним завданням.

 

Розуміння мови в тиші та шумі

Перцептивні ефекти кохлеарного частотного дозволу можна спостерігати у слухачів з нормальним слухом завдяки явищу, відомому як висхідне поширення маскування. Цей ефект виникає, коли низькочастотний сигнал, що містить більше енергії, маскує вищі частоти, тим самим “приховуючи” інформацію, яка може бути важливою для розбірливості мови (Egan and Hake, 1950).

 

Ширина слухового фільтра зазвичай збільшується зі збільшенням нейросенсорної приглухуватості (Glasberg and Moore, 1985), що знижує частотну вибірковість і, таким чином, призводить до ще більш помітного ефекту висхідного поширення маскування з погляду порогів маскування (Klein et al., 1990). Наприклад, більш інтенсивні низькочастотні компоненти мовного сигналу маскують слабкіші високочастотні компоненти мови, що призводить до зниження розбірливості мови (Klein et al., 1990; Stelmachowicz et al., 1985). У тиші наявність різних, часто надмірних мовних сигналів, розподілених по всьому мовному спектру, все ж таки може забезпечити деяку розбірливість мови навіть для людей з важкою втратою слуху. Однак у шумних ситуаціях втрата частотної вибірковості через втрату слуху значно сильніше впливає на розбірливість мови, оскільки знижує здатність розрізняти спектрально важливу мовну інформацію і фоновий шум. Наприклад, наявність шуму між спектрами двох мовних сигналів (таких як форманти першої та другої голосних) вимагає більш тонкої вибірковості для ідентифікації двох мовних сигналів (Assmann and Summerfield, 2004). Численні дослідження показують, що слухачі з втратою слуху гірше сприймають мовлення в шумі, ніж слухачі з нормальним слухом, і що втрата частотної вибірковості у людей із втратою слуху, ймовірно, є однією з причин (Stelmachowicz et al., 1985; Peters et al. , 1998; Ассманн і Саммерфілд, 2004; Аталі, 2010).

 

Спотворення звуку

Люди з тяжкою або глибокою втратою слуху також зазнають збільшення звукових спотворень. Давайте подивимося на приклад сприйняття нерівності (також описаної як дисонанс та/або різкість) через коливання амплітуди, відомих як биття. Биття виникають, коли два близькі за частотою тони потрапляють в один слуховий канал і здаються злитими на базилярній мембрані. Як згадувалося вище, у людей з глибокою втратою слуху зниження ЗВК зазвичай призводить до розширення слухових фільтрів, що може призвести до взаємодії між більш широко розставленими тонами та розмиття спектральних деталей. Крім того, налаштування слухових фільтрів стає більш широким із збільшенням рівня (Moore, 2003). Значне посилення слухового апарату, необхідне для цього типу втрати слуху, може також сприяти цим спотворенням, які сприймаються.

 

Коротше кажучи, через втрату частотної вибірковості, втрату гучності, втрату кохлеарної компресії, наявність мертвих зон і, можливо, інших факторів вищого рівня обробки люди з важкою або глибокою втратою слуху, швидше за все, зазнають збільшення неприємних і дисонувальних звуків, а також втрата здатності відокремлювати конкуруючі звуки (наприклад, мова від шуму фону). У деяких випадках важка або глибока сенсоневральна втрата слуху поєднується з кондуктивним компонентом, що ще більше збільшує потребу компенсації гучності.

 

Таким чином, розробка слухових апаратів, здатних достатньо компенсувати втрати слуху в діапазоні від важких до глибоких, є реальною проблемою. З одного боку, щоб компенсувати різку втрату чутності, потрібний справді потужний інструмент; з іншого боку, зменшений динамічний діапазон і підвищена чутливість до спотворень та шуму вимагають розумного використання цієї потужності за допомогою відповідних стратегій налаштування та обробки слухового апарату.

 

Motion C&G SP: стратегія підбору

Стратегія налаштування є сукупністю аудіологічних знань та досвіду: вона спрямована на компенсацію втрати слуху з урахуванням обмежень, що накладаються слуховим апаратом (стабільність, зв’язок, потужність приймача тощо). Останнє особливо враховується у фірмових стратегіях підбору, як-от новий алгоритм підбору Xperience (XFit). Стратегія підбору включає два аспекти:

 

 • Коефіцієнт посилення вхідного сигналу: посилення як частота.

 

 • Компресія, що застосовується до вхідного сигналу: посилення як функція рівня вхідного сигналу, що визначається точками перегину компресії (ПК), коефіцієнтами компресії (КК) та тимчасовою поведінкою системи компресії, що зазвичай описується константами часу атаки та відновлення.

 

Посилення

Неофіційні дані та дані досліджень вказують на різні переваги щодо посилення у нових та досвідчених користувачів слухових апаратів (Keidser et al., 2008). Природа втрати слуху від важкої до глибокої така, що нові користувачі зустрічаються рідко: цей тип втрати слуху або вроджений, або розвивається з часом, тому це досвідчені користувачі слухових апаратів. Проте їх індивідуальна потреба у посиленні різниться залежно від тяжкості та, певною мірою, етіології втрати слуху.

Тяжка втрата слуху все ще може дозволити компенсацію посилення у відносно великому діапазоні частот, тим самим збільшуючи шанси на збереження розбірливості мови за рахунок компенсації посилення. Зважаючи на ефекти висхідного поширення маскування, XFit для тяжких випадків втрати слуху збільшує посилення в середньому та високочастотному діапазоні (див. мал. 2).

 

Потужні слухові апарати Signia Xperience Super Power – справжні герої! - Фото №1

 

Мал. 2. Приклад серйозної втрати слуху (ліва панель) і відповідна компресійна XFit для Motion C&G SP в режимі посилення (права панель). Цільові криві підсилення для різних вхідних рівнів виділені червоним кольором, криві підсилення, змодельовані слуховим апаратом, відмічені крапками та чорним кольором. Повна крива посилення показує максимальне посилення для рівня вхідного сигналу 50 дБ для заданих умов вимірювання.

 

При глибокій втраті слуху залишковий слух, який може виграти від посилення, очікується здебільшого на низьких частотах. Підвищена ймовірність того, що розбірливість не поліпшиться, а навіть погіршиться, за рахунок посилення у високочастотних областях може виникнути через мертві зони равлика (Moore and Malicka, 2013). З цих причин XFit для лікування глибоких порушень слуху наголошує на більш широкосмуговому посиленні низьких частот (див. мал. 3). Ці два різні підходи до налаштування автоматично включаються до XFit залежно від тестових частот аудіограми, щоб полегшити налаштування фахівця зі слухопротезування та забезпечити оптимальне посилення для користувача.

 

Потужні слухові апарати Signia Xperience Super Power – справжні герої! - Фото №1

 

Мал. 3. Приклад глибокої втрати слуху (ліва панель) і відповідна компресійна XFit для Motion C&G SP в режимі посилення (права панель).

 

Компресія

Незважаючи на те, що вони, як правило, є досвідченими користувачами, люди з втратою слуху від важкої до глибокої сильно відрізняються по історії використання слухових апаратів: деякі носять лінійні слухові апарати з раннього дитинства, тоді як інші почали носити слухові апарати з компресією. широкого динамічного діапазону (WDRC). Стратегія WDRC рекомендована при тяжкій і глибокій втраті слуху. (2020) з рекомендацією використовувати лише ступені стиснення нижче 3, яким слідує XFit. Через ступінь втрати слуху більшість із них постійно носять слухові апарати та сильно залежать від них. Тому згодом вони, швидше за все, добре пристосуються до специфічних характеристик посилення своїх апаратів. Хоча є свідчення того, що з часом і терпінням люди можуть акліматизуватися до іншої стратегії компресії (Convery and Keidser, 2011), спочатку вони можуть чинити опір цьому. З цієї причини XFit надає фахівцям із слухопротезування вибір між двома стратегіями компресії для Motion C&G SP (див. рис. 4).

 

Потужні слухові апарати Signia Xperience Super Power – справжні герої! - Фото №1

 

Малюнок 4. Стратегії стиснення XFit.

 

Для тих, хто вже звик до WDRC, XFit пропонує стратегію посилення “Більше компресії”. Ця стратегія стиснення дозволяє використовувати ступінь стиснення до 3:1 для всього вхідного діапазону вище за перший CK, який попередньо встановлений на 50 дБ SPL, що дозволяє ефективно компенсувати звужений динамічний діапазон людей. Ефект стиснення статичного вхідного сигналу можна побачити на правих панелях мал. 2 та мал. 3 за яскраво вираженими відмінностями між цільовими кривими посилення для різних рівнів вхідного сигналу (50, 65 та 80 дБ SPL відповідно). Стратегія «Більш компресії» є рекомендованим підходом до налаштування, оскільки вона дозволяє повністю використовувати залишковий динамічний діапазон, зберігаючи при цьому піки сигналу нижче області, що викликає дискомфорт у людини. Він також більш ефективно зберігає як якість звуку, так і розбірливість мови завдяки вдосконаленій системі стиснення, яка пропонує інструменти Signia Xperience (див. нижче). Таким чином, стратегія «Більш компресії» є методом налаштування за замовчуванням у програмному забезпеченні для налаштування.

 

Для тих, хто звик і віддає перевагу лінійному посиленню, ми пропонуємо стратегію «Лінійне»: це забезпечує лінійне посилення до другого CK, встановленого на 65 дБ SPL. Після другого CK забезпечується тільки м’яке стиснення, яке ніколи не перевищує ступінь стиснення 2,5. Ефекти «лінійнішого» стиснення показані на мал. 5 (для тих самих аудіограм, що і на лівих панелях мал. 2 і мал. 3).Тут зменшене стиснення проявляється в набагато менших відмінностях між цільовими кривими посилення для різних рівнів вхідного сигналу, особливо між цільовими кривими вхідного рівня 50- і 65-дБ SPL, порівняно зі стратегією «Більше компресії», що використовується для мал. 2 та мал. 3. Хоча пропозиція лінійного посилення для такого невеликого залишкового динамічного діапазону може здатися нелогічною, досвід підказує нам, що в цій групі приглухуватості є люди, які звикли і воліють, щоб слуховий апарат якнайменше змінював динаміку, навіть якщо це означає, що більш тихі звуки часто не будуть чутні, а входи вищого рівня можуть бути обмежені.

 

Потужні слухові апарати Signia Xperience Super Power – справжні герої! - Фото №1

 

мал. 5. Варіант «Лінійніший» для Motion C&G SP. Ліва панель: тяжка втрата слуху, показана на мал. 2. Права панель: глибока втрата слуху, показана на мал. 3. Зауважте, що на відміну від кривих моделювання, показаних на правих панелях мал. посилення для м’яких та середніх вхідних рівнів видно, ця стратегія підбору показує однакове посилення для м’яких та середніх вхідних даних.

 

Динамічний діапазон та стиснення

Як згадувалося в попередньому розділі, важливо вибрати відповідну стратегію компресії амплітуди для людей з втратою слуху від важкої до глибокої: у деяких випадках це включає використання сильної компресії для м’яких, помірних і високих рівнів вхідного сигналу, а в інших випадках використання слабше стиснення підходить . Крім того, тимчасові константи алгоритму стиснення також дуже важливі для цієї групи: через розширення слухових фільтрів та подальшу втрату частотної вибірковості деякі, можливо, навчилися більше покладатися на тимчасові ознаки мовного сигналу (Тернер). та ін, 1995; Кішон-Рабін та ін., 2009; Соуза та ін., 2015).

 

Щоб зберегти як спектральні сигнали, так і тимчасову оболонку мови, мовленнєве введення в ідеалі вимагає низьких коефіцієнтів стиснення і повільних постійних часу стиснення. З іншого боку, щоб залишатися нижче незручних рівнів звуку для природних, динамічно флуктуючих звуків, потрібні більш високі коефіцієнти стиснення та більш швидкий постійний час стиснення. Теоретично, враховуючи обмеження їх динамічного діапазону, людям з тяжкою чи глибокою втратою слуху потрібні високі коефіцієнти стиснення та короткі постійні часи. На практиці було показано, що такі налаштування стиснення найчастіше призводять до погіршення розбірливості мови, якості звуку і, як наслідок, до незадоволення слуховим апаратом (Gatehouse et al., 2006; Keidser et al., 2007; Souza et al., 2012) . По суті, потрібен “інтелектуальний компресор”, здатний адаптувати стиснення відповідно до властивостей сигналу.

 

Ось чому концепція адаптивного стиснення XFit є надзвичайно важливою для цієї групи. На невеликі зміни рівня вхідного сигналу він реагує повільно, тим самим зберігаючи спектральні та мовні сигнали, а також зберігаючи якість та природність звуку. Коли виявляються більш значні зміни вхідного рівня, стиснення прискорюється. Адаптивне стискання допускає континуум постійного часу залежно від динаміки рівня. Таким чином, великий ступінь стиснення може застосовуватися лише тоді, коли це дійсно необхідно, а постійний час можна регулювати відповідно до вхідного сигналу. Результатом є баланс між розбірливістю мови та якістю звуку, при цьому забезпечується повна чутність та безпека для користувача слухового апарату. Таким чином, адаптивна компресія XFit прагне того самого принципу, що і здорова слухова система: забезпечення свободи прослуховування у світі природного звучання без будь-якого дискомфорту.

 

Нові можливості

Новий набір функцій Connexx дозволяє створювати цільові спеціальні фітинги для цієї групи. Давайте розглянемо їх докладно.

 

Індивідуальне налаштування за допомогою Dynamic Soundscape Processing

Нова функція Dynamic Soundscape Processing (DSP) – це потужний інструмент, який поєднує кілька функцій в одну, дозволяючи встановлювати правильний баланс для кожної людини. У Connexx ви побачите повзунок DSP, який переходить від Освітленості до Виділення залежно від того, яка підтримка   потрібна для конкретної людини. Багато людей із втратою слуху від важкої до глибокої використовують слухові апарати більшу частину свого життя та звикли до більш необробленого звуку. Для таких людей повзунок можна перемістити у бік Освітленості. Переміщення повзунка вплине на безліч параметрів. Найголовніше, це вплине на те, коли активується спрямованість та шумозаглушення і з якою силою. Для тих, хто потребує або віддає перевагу більшій підтримці, ви можете встановити повзунок ближче до Highlight. Це забезпечить застосування спрямованості та шумоподавлення, як тільки відношення сигнал-шум погіршиться, а рівень шуму збільшиться. Якщо ви не впевнені в уподобаннях власника, вам слід перемістити повзунок у положення «Баланс» і дозволити власнику самостійно знайти найкращий підхід за допомогою революційного ІІ-помічника у програмі Signia – Signia Assistant.

 

Асистент Signia

За допомогою Signia Assistant користувач може налаштувати повзунок відповідно до своїх уподобань у повсякденному житті (Høydal et.al., 2020). У програмі немає видимого повзунка, але в міру того, як власник отримує допомогу від Signia Assistant, повзунок автоматично адаптується у фоновому режимі і, звичайно ж, видно медпрацівнику у Connexx. Signia Assistant розроблений з упором на простоту (Малюнок 6). Взаємодія здійснюється в діалоговій формі і завжди нетехнічною мовою. Якщо користувач звик до текстових повідомлень, він повинен мати можливість використовувати Signia Assistant.

 

Якщо власник виявляє, що важко стежить за розмовою або незадоволений звуком в цілому або своїм голосом, він може просто повідомити про проблему Signia Assistant, який змінить налаштування на його пристрої, а потім дозволить йому вибрати між новим або старим звуком. Signia Assistant вивчить зміни та переваги власника та згодом адаптується, щоб найкращим чином задовольнити кожну людину.

 

Оскільки вони чують всі через слухові апарати, без прямого звуку, для користувачів з тяжкими та глибокими втратами надзвичайно важливо контролювати те, як усе звучить, та знайти правильний баланс у клініці може бути проблемою. Signia Assistant вирішує цю проблему, дозволяючи їм оптимізувати звук відповідно до своїх уподобань у повсякденному житті.

 

Кожну зміну, зроблену користувачем, можна переглянути в Connexx, коли користувач повернеться до клініки, а це означає, що фахівець із слухових апаратів завжди буде проінформований про налаштування пристрою.

 

Потужні слухові апарати Signia Xperience Super Power – справжні герої! - Фото №1

 

Мал 6. Signia Assistant – це просунутий інструмент із простим інтерфейсом, за допомогою якого користувач може оптимізувати звук на свій смак.

 

Обробка свого голосу

Незважаючи на те, що багато хто носять SP апарати звикли до свого голосу, він може бути неприємним при застосуванні необхідного посилення. Завдяки запатентованій інноваційній технології Signia Own Voice Processing (OVP) користувачеві не потрібно вибирати між достатнім посиленням та комфортом власного голосу, він може просто мати те й інше. Функція OVP розпізнає, коли користувач каже, і відразу застосовує інше посилення (Høydal, 2017; Powers et.al., 2018). Для всіх зовнішніх звуків посилення залишається відповідно до приписів. Таким чином, вам не потрібно шукати компромісу між ними або мати справу з надмірним посиленням власного голосу, що є загальною проблемою для власників Super Power апаратів.

 

Перезаряджання

Великою тенденцією у всіх споживчих товарах, а тепер і в слухових апаратах, є перехід людей від традиційних одноразових батарей до рішень, що перезаряджаються. Вперше власники пристроїв Super Power (SP) також можуть насолодитися зручністю перезаряджання Motion C&G SP. Раніше це було не доступно для цієї групи, в основному через високе енергоспоживання та малу ємність акумуляторів. З Signia Xperience ми представляємо лінійку завушних слухових апаратів, що повністю перезаряджаються, включаючи SP-пристрої.

 

Для людей з великими втратами слуху надзвичайно важливо, щоб батарейки в слухових апаратах не розрядилися та не перестали працювати. Тому ми зосередилися на довговічності, енергоефективності та пошуку акумуляторної батареї з більшою ємністю, ніж раніше було можливо у слухових апаратах. В результаті вийшов пристрій Super Power, який може працювати до 61 години при одному циклі зарядки і 57 годин, включаючи 5 годин потокової передачі, що робить традиційні батареї зайвими і забезпечує більш екологічне рішення для цієї групи користувачів.

 

Результати дослідження

Реальні характеристики Motion C&G SP оцінювалися під час домашнього випробування, у ході якого учасникам одягли слухові апарати в запропонованих умовах та використовували їх у повсякденному житті. Через обмеження, продиктованих пандемією коронавірусу, до дослідження вдалося включити лише шість учасників з тяжкою та глибокою втратою слуху. Середній вік учасників становив 60,5 років, а середній поріг чутності чистого тону (PTA4) становив 74,4 дБ HL. Наприкінці випробувального періоду учасники заповнили анкету, яка включала пряме порівняння зі своїми власними слуховими апаратами, які включали чотири різні бренди для групи. У цьому порівнянні учасники заявили про свої переваги між Motion C&G SP та їх власними слуховими апаратами щодо розбірливості мовлення, якості звуку та зусиль при прослуховуванні, а також спільних переваг. На мал. 7 показано, скільки учасників вказали цю перевагу в кожному домені. Можна бачити, що більшість переваг Motion C&G SP спостерігалося у всіх областях, в основному щодо розбірливості мови та зусиль з прослуховування, і що п’ять із шести учасників загалом віддали перевагу Motion C&G SP. Слід зазначити, що один учасник віддав перевагу своїм слуховим апаратам у всіх областях. Цей учасник, ймовірно, виграв би від більш ретельного тонкого налаштування, щоб усунути неоптимальне сприйняття гучності, яке було згадано причиною переваги власних слухових апаратів. У ході дослідження перед відправкою учасників додому для випробування слухових апаратів виконувалося лише регулювання основного посилення.

 

Потужні слухові апарати Signia Xperience Super Power – справжні герої! - Фото №1

 

Мал. 7. Кількість учасників, які віддали перевагу Motion C&G SP або власним слуховим апаратам (або не віддали перевагу) щодо розбірливості мови, якості звуку, зусиль при прослуховуванні та загального враження від прослуховування на основі використання слухових апаратів у повсякденному житті.

 

Перевага щодо сприйняття  і розбірливості мови у реальному житті, показане на мал. 7 відповідає результатам незалежного дослідження, проведеного в лабораторії Hörzentrum Oldenburg, Німеччина. На це дослідження також вплинула пандемія, але вдалося провести тест на розбірливість мовлення восьми учасників із тяжкою втратою слуху. Середній вік учасників становив 71 рік, а середній поріг чутності PTA4 – 75,9 дБ HL.

 

Мета дослідження полягала в тому, щоб порівняти стратегію налаштування Signia «Більше компресії» зі стратегією, яка використовується у висококласному пристрої Super Power від конкурента, званого тут брендом A. І пристрій Signia, і пристрій марки A були встановлені з двох сторін, використовуючи відповідне запатентоване обґрунтування фітингу. Учасники пройшли Oldenburger Satztest (OLSA; Wagener et al., 1999), одягнувши дві пари пристроїв у врівноваженому порядку. У ході тесту учасники слухали фрази спереду, а ззаду лунав постійний шум із рівнем звукового тиску 65 дБ. Рівень мови регулювався адаптивно залежно від здатності учасника повторювати речення, і в результаті поріг сприйняття мови (SRT) розраховувався як відношення сигнал/шум (SNR), у якому 50% слів могли повторюватися правильно. Результати, отримані з Signia та брендом A, показані на діаграмі на мал. 8.

 

Потужні слухові апарати Signia Xperience Super Power – справжні герої! - Фото №1

 

Мал 8. Розподіл окремих SRT для Signia та Бренд A для учасників тесту на розбірливість мови OLSA з промовою, представленою спереду, та шумом, представленим ззаду. Прямокутники позначають 25-й, 50-й (медіана) і 75-й процентили (квартілі), а «вуса» вказують мінімальне та максимальне значення, що спостерігаються. Середні SRT позначені “Х”.

 

На мал. 8 показана значно краща продуктивність (нижчий SRT) з пристроєм Signia, ніж з пристроєм марки А. Середня різниця становить майже 3 дБ і є статистично значущою згідно з t-критерієм (t = 4,66, p = 0,0023). Крім того, можна помітити, що медіана SRT для пристрою Signia нижче, ніж мінімальне SRT (найкраща продуктивність), отримане з пристроєм марки А. Тобто половина учасників, оснащених Signia, показала кращі результати, ніж кращий учасник, оснащений брендом A. тестовій установці, де відволікаючий шум подавався ззаду, результат, показаний на малюнку 8, підкреслює чудову продуктивність Signia. спрямованість, яка призначена для оптимізації розбірливості мови у найскладніших слухових ситуаціях.

 

Висновок

Підбір слухових апаратів людям з тяжкою або глибокою втратою слуху є одним із найскладніших завдань у цій галузі. Ці користувачі повністю залежать від своїх слухових апаратів і, як через фізіологію втрати слуху, так і через тривалий час носіння, надзвичайно чутливі до роботи слухового апарату.

 

Платформа Signia Xperience із пристроєм Motion C&G SP – це справжній прорив для власників потужних пристроїв. Стратегія налаштування XFit пропонує вибір між відповідними налаштуваннями посилення та стиснення для цього типу втрати слуху, а за допомогою повзунка Dynamic Soundscape Processing та Signia Assistant користувач може легко знайти кращий баланс звуку для кращого відтворення.

 

Інноваційний Signia Assistant дозволяє користувачу брати активну участь у формуванні поведінки свого слухового апарату як у повсякденному житті, так і у спілкуванні з фахівцем зі слухопротезування. Крім того, Motion C&G SP – це перший у світі перезаряджуваний SP-пристрій, а завдяки потужному акумулятору одного повного заряду вистачає до 61 години носіння. Власник може бути впевнений, що йогоапарат не розрядиться протягом усього дня.

 

І результати нашого дослідження показують, що поєднання розумних рішень щодо налаштування та передових технологій слухових апаратів пропонує дуже успішне рішення для великої кількості людей з тяжкою чи глибокою втратою слуху.

 

 

Read more
Ресивер EarWear 3.0 від Signia пропонує новий ергономічний дизайн та супернадійну фіксацію слухових апаратів - Фото №1
Ресивер EarWear 3.0 від Signia пропонує новий ергономічний дизайн та супернадійну фіксацію слухових апаратів

 

 

Наша нова універсальна лінійка ресиверів EarWear 3.0 має кращий зовнішній вигляд та чудову фіксацію у вусі, при цьому підходить для переважної більшості анатомічних особливостей та слухових потреб користувача.

 

М’якші вушні вкладки та менші за розміром ресивери забезпечують максимально глибоке розміщення навіть у вузькому слуховому проході з високим комфортом. Ресивер EarWear 3.0 став привабливішим ззовні, оскільки покращений вигин кабелю/трубки та положення у вусі забезпечують більш щільне прилягання. Так він стає менш помітним. Кожен варіант доступний у довжині від 0 до 4.

 

 

Найкраща фіксація

Спеціальний вигин кабелю/трубки та його виходу надійно фіксує акустичну муфту у слуховому проході. Завдяки цьому можна не побоюватися втратити слуховий апарат.

 

Крім того, наш портфель втулок було розширено опцією Power. Це забезпечує оптимальний акустичний зв’язок навіть за важкої втрати слуху. Нові насадки сумісні з ThinTube 3.0 та miniReceiver 3.0.

Ресивер EarWear 3.0 від Signia пропонує новий ергономічний дизайн та супернадійну фіксацію слухових апаратів - Фото №1Слухові апарати меншого розміру

Впровадження в EarWear 3.0 штекера значно меншого розміру дозволяє загалом використовувати менші за розміром конструкції RIC, такі як нові слухові апарати Pure Charge&Go AX та Pure Charge&Go T AX на нашій інноваційній платформі Augmented Xperience. Крім того, покращений інтерфейс значно спрощує заміну вушних вкладок та насадок порівняно із куполами.

 

Усі елементи Earwear 3.0 можна використати разом. У нових miniReceiver 3.0 та ThinTube 3.0 застосовуються одні й ті ж вушні вкладки та насадки для максимальної простоти, а також однакова геометрія кабелю/трубки для найкращого зовнішнього вигляду. Наша нова трубка PowerTube шириною 1,4 мм також є косметично привабливим рішенням для більш важких ступенів втрати слуху.

Ресивер EarWear 3.0 від Signia пропонує новий ергономічний дизайн та супернадійну фіксацію слухових апаратів - Фото №1

Стартові набори для вас

Для кожного рішення доступні спеціально зібрані стартові комплекти: Eartips 3.0, ThinTube 3.0 та miniReceiver 3.0. Кожен комплект має певні елементи, необхідні для цього типу навушників EarWear 3.0. До них відносяться: вимірювальний прилад, що забезпечує ідеальну відповідність мініресиверів і тонких трубок, коробка з 8 насадками Wax Guard 3.0 NanoCare, упаковка з 10 нових універсальних замків Concha Locks 3.0, додатковий інструмент для заміни вушних вкладок та інструмент для видавлювання приймача з індивідуальної вушної вкладки.

 

Разом зі стартовим комплектом (-ами) на ваш вибір ви також отримуєте інструкції з використання EarWear 3.0, що охоплюють усе – від вушних вкладок і насадок до встановлення або зняття тонких трубок або міні-ресіверів до заміни вушних вкладок або WaxGuard.

 

Ресивер EarWear 3.0 від Signia пропонує новий ергономічний дизайн та супернадійну фіксацію слухових апаратів - Фото №1

 

Читайте також – “Мініатюрні слухові апарати: результати досліджень

Read more
Задоволення потреб слабочуючих людей у зміненому світі разом із Signia - Фото №1
Задоволення потреб слабочуючих людей у зміненому світі разом із Signia

 

 

Пандемія коронавірусу створює значні труднощі, але також – великі можливості. Дізнайтеся, як фахівці зі слухопротезування можуть адаптувати процес допомоги своїм пацієнтам, щоб захистити їх від ризиків та зробити свою роботу більш ефективною у ці нестабільні часи.

 

Через пандемію світ змінюватиметься ще сильніше у найближчому майбутньому. Незважаючи на те, що деякі країни знову відкривають свою економіку та громадські місця, методи роботи підприємств мають відповідати новій реальності високоінфекційного респіраторного захворювання, специфічного лікування від якого поки що не існує.

 

Зокрема, для фахівців із слухопротезування (HCP) ця «нова норма» часто є викликом. Це пов’язано із тим, що переважна більшість клієнтів медичних працівників схильні до більш високого ризику зараження вірусом через свій вік та/або супутні захворювання, такі як високий кров’яний тиск, що часто виникає у поєднанні із втратою слуху. Як постачальник основних медичних послуг, ми у авангарді пошуку інноваційних та відповідальних способів максимально безпечного обслуговування людей із порушеннями слуху.

 

Хороша новина полягає в тому, що фахівці, які працюють у цьому складному новому світі, є не самотні. Signia спирається на свій глобальний досвід і ланцюжки поставок, щоб підтримати практику слухопротезування за допомогою низки варіантів та рекомендацій.

 

 

Нові способи роботи

Світ, що змінився через коронавірус, вимагає нових способів роботи для захисту здоров’я населення та забезпечення ефективної діяльності бізнесу. Це означає, що традиційна подорож у світ звуків із кожним новим користувачем слухового апарата також відбуватиметься інакше.

 

Спочатку має проводитися попередній скринінг пацієнтів по телефону для виявлення потенційно інфікованих людей ще до їхнього візиту. Тут будуть корисні такі питання:

 

 • Чи їздив пацієнт до якоїсь постраждалої країни за останні два тижні?

 

 • Чи має він якісь симптоми, схожі на грип, чи контактував він з кимось іще з подібними симптомами?

 

 • Чи є підвищена температура?

 

 • У пацієнта з’явився новий безперервний кашель?

 

Відповіді на ці запитання дозволять вам гарантувати, що ніхто з активними ознаками не запишеться на прийом. Однак, оскільки люди з COVID-19 заразні до того, як у них з’являться явні симптоми, лише такого скринінгу буде недостатньо.

 

 

Фізичне дистанціювання захищає пацієнтів та колег

Для захисту як пацієнтів, так і колег від вірусу в клініці потрібні серйозні заходи, щоб скоротити фізичне відвідування до мінімуму. Це означає новий спосіб роботи, що дозволяє надавати послуги без контакту, включаючи чистку та догляд, дрібний ремонт, наприклад, заміну ресивера, і навіть тонке налаштування слухових апаратів.

 

Залежно від вашого розташування можна ввести послугу передачі апаратів у ремонт, продажу елементів живлення та заміни запчастин поштою, що дозволить задовольнити потреби клієнтів та забезпечити фізичне дистанціювання. Щоб обмежити вплив, рекомендується домовитися про зустрічі з пацієнтами, щоб вони прибували у певний час. Завжди приймайте або здавайте предмети на вулиці і не забувайте дотримуватися всіх запобіжних заходів, щоб захистити один одного від інфекції. Ніколи не торкайтеся слухових апаратів, не протерши їх повністю спиртовими серветками. Розпакуйте їх на велику спиртову серветку, викиньте пакет, а потім протріть руки спиртовим дезінфікуючим засобом. Після того, як проблема буде вирішена, помістіть слухові апарати у новий чистий пакет, перш ніж повернути їх у пункт приймання/здачі, або поштою.

 

Нові способи роботи зі скорочення фізичної відвідуваності в клініці дозволять ввести 15-хвилинний буферний час для ретельної дезінфекції усіх поверхонь між пацієнтами, яким необхідно прийти особисто. Слід бути дуже обережними, пропонуючи особисті зустрічі, і переконатися, що всі співробітники чітко розуміють процес. Пацієнти також повинні бути поінформовані про буферні періоди, щоб забезпечити дотримання правил соціального дистанціювання, гігієни та ефективне зниження ризиків зараження.

 

 

Переваги віддаленого слухопротезування

Головною можливістю дотримуватися вимог фізичного дистанціювання є використання переваг віддаленого обслуговування слухових апаратів. Запустивши повномасштабну стратегію дистанційного догляду за слухом, можна надавати послугу тим людям із втратою слуху, які не хочуть або не можуть виходити на вулицю через побоювання заразитися вірусом.

 

Signia TeleCare – це перевірене рішення для віддаленого догляду за слухом, що дозволяє дистанційно проводити точне налаштування для пацієнтів із категорії високого ризику. Зараз найкращий час для розширення пропозиції TeleCare, оскільки більше половини усіх медичних працівників по всьому світу вже використовують рішення для віддаленого налаштування*.

 

За допомогою TeleCare можна проводити віртуальні зустрічі з пацієнтами, щоб вони отримували підтримку, коли їм це потрібно без необхідності особистого відвідування. Також є можливість бачити відгуки про їхній щоденний досвід носіння слухових апаратів. Дистанційне обслуговування дозволяє спеціалісту:

 

 • Дізнатися про проблеми зі слухом, з якими стикається пацієнт та надати більш точну допомогу.

 

 • Пропонувати ту підтримку, якої потребує пацієнт, у будь-який час та у будь-якому місці.

 

 • Забезпечити більш високі коефіцієнти прийняття та конверсії завдяки активнішій участі користувачів протягом пробного періоду та після нього.

 

Щоб допомогти ознайомити пацієнтів з TeleCare та принципами її роботи, ми підготували онлайн-навчання та серію навчальних відеороликів.

 

 

Провідна віддалена допомога

Революційний Signia Assistant – це новий розумний спосіб допомогти ще ефективніше задовольняти потреби пацієнтів під час соціального дистанціювання. Він діє як продовження досвіду та знань спеціаліста, тому так можна допомогти їм упоратися з труднощами, з якими вони стикаються у повсякденному житті. Це також допомагає їм із впевненістю оптимізувати свій слух, тому що 93% користувачів слухових апаратів кажуть, що Signia Assistant підвищує їхню впевненість у тому, що вони покладаються на свої слухові апарати, і дозволяє їм краще контролювати свій слух.**

 

За допомогою програми Signia пацієнти отримують кращу в галузі дистанційну допомогу: Signia Assistant для невеликих та миттєвих налаштувань звуку та усунення неполадок, а також TeleCare для керованих слухових вправ, оцінок задоволеності та віддаленого точного налаштування, що забезпечує максимально плавні випробування та високий рівень задоволеності користувачів.

 

 

Завантажте програму Signia

Щоб скористатися перевагами дистанційної допомоги TeleCare та Signia Assistant, можна безкоштовно завантажити програму Signia для пристроїв iOS та Android через App Store® або Google Play™.

 

Читайте також “Сігніа допомогає медичним працівникам працювати єфективно та безпечно в світі, що змінився”

 

 

Read more
Signia допомагає медичним працівникам працювати безпечно і ефективно в світі, що змінився. - Фото №1
Signia допомагає медичним працівникам працювати безпечно і ефективно в світі, що змінився.

 

 

Засоби гігієни та засоби індивідуального захисту мають вирішальне значення для стримування поширення коронавірусу та забезпечення роботи підприємств.

 

Попит на засоби гігієни та засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) нині надзвичайно високий у всьому світі. Це зрозуміло з огляду на те, що світ не був готовий до такого високоінфекційного респіраторного захворювання, як COVID-19. Тим не менш, це створює величезне навантаження на фахівців зі слухопротезування, які намагаються зробити все можливе, щоб забезпечити максимальну безпеку своїх пацієнтів, своїх колег та самих себе під час цієї пандемії.

 

Важливість дотримання гігієни

Оскільки багато країн обережно знову відкривають свої громадські місця після того, як пройшла перша велика хвиля випадків захворювання на COVID-19, тепер більш ніж будь-коли сувора гігієна є нашою першою лінією захисту від поширення цього високоінфекційного захворювання. В даний час дуже важливо знайти спосіб надання послуг слухопротезування максимально безпечним способом. Для цього потрібна чітка процедура дезінфекції на додаток до нових підходів до забезпечення фізичного дистанціювання, де це можливо.

 

Перед візитом кожного нового пацієнта ви повинні виділяти 15 хвилин не тільки на те, щоб вимити руки, але й на те, щоб продезінфікувати кабінет та інші приміщення, включаючи стілець, стіл, дверні ручки, будь-яке обладнання, яке контактувало з  пацієнтом, та будь-які меблі, яких вони могли торкнутися. Також не треба робити будь які маніпуляції з слуховими апаратами, якими хтось користувався без рукавичок, поки повністю не продезінфікуєте їх спиртовими серветками. Якщо ви створите докладний контрольний список для своїх колег відповідно до місцевих норм та правил, ви зможете переконатися, що цей новий порядок дій буде ефективним.

 

Допомога користувачам слухових апаратів в адаптації до життя з маскою для обличчя

Маски для обличчя стали частиною нашого нового способу життя. Це, безумовно, стосується і компаній з продажу слухових апаратів, де більшість клієнтів відносяться до групи підвищеного ризику — людей похилого віку. У міру того, як суспільство стає все більш відкритим, і ви обслуговуєте своїх клієнтів, дуже важливо дотримуватися місцевих правил техніки безпеки. До них відносяться фізичне дистанціювання, гігієна рук, процедура дезінфекції та використання масок для захисту себе та своїх клієнтів.

 

Маски для обличчя самі по собі не є панацеєю, але в поєднанні з іншими заходами безпеки вони є життєво важливою частиною заходів спрямованих на зниження темпів розповсюдження вірусу. Якщо лише деякі люди носять маски в закритих приміщеннях, загальна ймовірність зараження не сильно знижується. Однак, якщо кожна людина, яка входить до будівлі, носить маску, це значною мірою сприяє тому, що люди, які можуть бути заразними, незважаючи на відсутність симптомів, з меншою ймовірністю передають вірус іншим. Цей принцип актуальний як у слухопротезуванні, так і в аптеці чи супермаркеті.

 

Однак, носіння слухових апаратів BTE або RIC разом з масками для обличчя може бути проблемою. Найкраще рішення для ваших клієнтів – використовувати маску з фіксаторами, які охоплюють голову, а не а не вушні раковини. Інший варіант – пришити два гудзики до шматка тканини, розташованого на потилиці. Потім до цих гудзиків можна прикріпити маску. Якщо ваше волосся досить довге, щоб його можна було зібрати в пучок, його також можна використовувати для утримання фіксації маски. Пропонуючи своїм пацієнтам ці прості поради, ви можете переконати їх регулярно використовувати маску для власного та вашого захисту.

 

У міру того, як люди намагатимуться «повернутися до нормального життя» в найближчі тижні та місяці, знадобиться ціла низка «нових нормальних» способів ведення справ, від фізичного дистанціювання та засобів індивідуального захисту в клініках до інноваційних рішень для віддаленого догляду, таких як Signia TeleCare та звести особисті зустрічі до мінімуму.

 

Чытайте також “Нова функция от Signia “Режим маски” допомогає краще розуміти, що говорить співрозмовник в масці

 

 

Read more
Мініатюрні слухові апарати: результати досліджень - Фото №1
Мініатюрні слухові апарати: результати досліджень

 

 

На сьогоднішній день більшість слухових апаратів мають невеликі розміри, що сприяє зменшенню стигми, яка може з’являтися через втрату слуху. Проте, недавнє дослідження аудіолога Бріджіт Шилд показало, що цей самий фактор призводить і до практичних труднощів у користуванні та обслуговуванні. Signia пропонує інноваційні рішення цієї проблеми.

 

Замислюючись про купівлю слухового апарата для компенсації втрати слуху, багато хто стикається із приголомшливим вибором моделей. Незважаючи на всю різноманітність функцій, дані пристрої переважно оцінюють за тим, наскільки вони непомітні. Але нещодавній науковий звіт про соціальні та економічні нюанси втрати слуху попереджає, що такий акцент на зменшенні розмірів слухових апаратів може призвести до проблем*.

 

Суть у тому, що дуже маленькими слуховими апаратами складніше користуватися, особливо літнім людям, чиї пальці вже не такі рухливі. Адже, крім того, щоб їх одягти й зняти, у більшості пристроїв потрібно міняти батарейки, а також важливо їх регулярно чистити, щоб вони працювали як слід. У кількох дослідженнях головною причиною відмови від слухових апаратів було озвучено саме їхню мініатюрність.

 

 

Боротьба зі стигмою через втрату слуху

У даному звіті також звертають увагу на те, що хоча стигма вже не здається такою великою проблемою, але вона, як і раніше, часто стає причиною відмови від допомоги при втраті слуху: «Це все ще дуже поширене. Люди бояться, що їх будуть сприймати як недолугих чи непрацездатних; це і впливає на їхнє рішення». Тому реклама часто наголошує, наскільки непомітні слухові апарати.

 

Поки проводилося дослідження, розробники Signia працювали над усуненням порочного кола негативних асоціацій щодо слухових апаратів. Вони запитали себе: чому люди більше не переймаються окулярами і носять їх, не соромлячись, щоб виправити свій поганий зір? Відповідь була проста: дизайн. Всі звичайні слухові апарати мають однакову, миттєво пізнавану загнуту форму, яка розташовується за вухом. А ті ж окуляри бувають різних форм і розмірів, хоча принцип їхньої дії залишається тим самим.

 

Раніше така форма слухових апаратів була обумовлена використанням стандартних елементів живлення у вигляді монети. Тепер, з розвитком пристроїв, що перезаряджаються, підготовлено основу для революції у дизайні. Відзначений багатьма нагородами дизайн слухових апаратів Styletto X від Signia є якісним стрибком у перетворенні даних пристроїв на стильні навушники. Вони мають унікальний витончений форм-фактор SLIM-RIC і виглядають як класний високотехнологічний продукт завдяки тому, що працюють на тонкій батареї у формі штиря, що перезаряджається.

 

“Ми твердо переконані у тому, що поєднання найпередовіших технологій слухових апаратів з найбільш привабливим дизайном допомагає боротися зі стигмою, що оточує слухові апарати і досі”, – пояснив директор з маркетингу Мартен Барментло, коли Styletto Connect отримав престижну нагороду Red Dot Design Award за чудовий дизайн. Це визнання пішло за п’ятами за оригінальним Styletto, що був випущений влітку 2018 року і отримав нагороду iF Gold Design Award 2019.

 

 

Заряджання на ходу забезпечує повну свободу

Використання портативного зарядного футляра Styletto стало ще простішим. Зарядку слухових апаратів можна зробити за ніч і це дає можливість власникам добре чути протягом дня. Крім того, інноваційний кишеньковий корпус забезпечує в цілому чотири дні** без необхідності наближатися до розетки або кабелю для повної незалежності від бездротової мережі.

 

На додаток до очевидних переваг у використанні завдяки тонкій конструкції та портативній зарядці, Styletto пропонує:

 

 • Повнофункціональний зв’язок для телефонних дзвінків, телебачення, музики та багато іншого.

 

 • Власну обробку голосу (OVP) для максимального комфорту користувача.

 

 • Технологію якості мови для легкого розуміння навіть у шумі.

 

 • Функції Sound Clarity для чудової якості сигналу у будь-якому акустичному середовищі.

 

 • Непомітні можливості дистанційного керування через додаток Signia.

 

 

Віддалений слуховий апарат 21 століття

Важливою сферою для покращення є потрібна інформація, що надається користувачам слухових апаратів у міру їхнього звикання до нових пристроїв. І тут Signia лідер у галузі інновацій. Новаторська Signia TeleCare надає корисні поради та вправи для слуху через програму Signia для людей, які пробують нові слухові апарати. Додаток також дозволяє фахівцеві давати їм поради та підтримку, де б вони не знаходилися, – це дуже схоже на віртуальний візит додому. Дослідження показують, що TeleCare збільшує кількість користувачів слухових апаратів та підвищує їхню задоволеність.

 

* Шілд, Б. (2018). Оцінка соціальних та економічних витрат порушення слуху. Звіт для Hear-It AISBL.

** На основі 16 годин носіння при 5 годин потокової передачі на день.

 

Читайте також “Відмінності між підсилювачами слуху та слуховими апаратами”

 

Read more
Як Signia покращила машинне навчання у слухових апаратах (СА) - Фото №1
Як Signia покращила машинне навчання у слухових апаратах (СА)

 

 

“Машинне навчання” – популярне модне слово, особливо в технічних колах. Віно здається високотехнологічним і повним потенціалу, і відразу ж викликає уяву і ідеї штучного інтелекту та андроїдів. Хоча, як і раніше, здається футуристичним, машинне навчання (МН) у нас вже давно. Фактично, воно формує те, як багато хто з нас використовують технології – від комп’ютерів до слухових апаратів.

 

Скромний початок

Одна з перших програм МН була розроблена для вирішення одного простого завдання: гри в шахи. Їй не потрібно було добре грати в шахи, принаймні спочатку. Згодом вона «награлася» у шахи достатньо, щоб «дізнатися», які ходи працюють. Ця крива навчання призвела до того, що машина ставала все кращою і кращою, а потім перемагала кращого шахіста світу.

 

Ця ж концепція була застосована і до інших речей, включаючи шашки і розраховані на багато користувачів онлайн-ігри. Існують сотні програм та експериментів, які включають навчання машин грі, і це дослідження штучного інтелекту допомогло новаторам застосувати МН практично до всього, включаючи слухові апарати.

 

Зростання машинного навчання у СА

Машинне навчання було включено до СА ще 2006 року, коли з’явилася модель слухового апарату Centra. Згодом цей апарат був запрограмований так, щоб дізнаватися про переваги для свого користувача і адаптувати посилення за умовчанням. Користувач все ще міг змінити коефіцієнт посилення, але слуховий апарат був спроектований так, щоб орієнтуватися природнім чином.

 

Це знизило ймовірність того, що слуховий апарат потребує регулювання, що забезпечило більш комфортне та плавне прослуховування для користувача. Хоча ідея була проста, Centra провів важливе дослідження того, як машинне навчання може принести користь як виробникам слухових апаратів, так і їхнім власникам. Слабочуючі люди можуть насолоджуватися більш реалістичним звуком, а розробники слухових апаратів можуть отримати цінну інформацію про те, як машинне навчання покращує їх пристрої.

 

З цього моменту первинна концепція була перероблена, доопрацьована та покращена. Штучний інтелект, що використовується в слухових апаратах, працює швидше, ефективніше реагує на уподобання користувача. Машинне навчання також проклало шлях для інших покращень технології слухових апаратів, у тому числі для голосової обробки Signia (OVP).

 

Сила машинного навчання

2017 приніс абсолютно нову функцію. Багато людей із втратою слуху називають звук власного голосу недоліком слухових апаратів. Signia вирішила цю проблему, розробивши OVP для природнішого звучання власного голосу.

 

Для правильної роботи штучний інтелект, задіяний в OVP, має «вивчити» голос користувача. У той час, як у попередніх моделях слухових апаратів машинне навчання могло займати тижні, програма розпізнавання голосу в OVP займає лічені секунди.

 

Революційне рішення працює за рахунок використання двостороннього обміну даними, відомого як бездротовий зв’язок Ultra HD e2e. Два слухові апарати працюють разом, створюючи сканування голови користувача, яке можна використовувати для визначення, коли людина говорить. Звідти алгоритм може відокремити голос людини від інших звуків навколо нього, включаючи інші голоси, і миттєво обробити його, щоб створити більш природний голос.

 

До OVP багато людей з вадами слуху відмовлялися від слухових апаратів, тому що їх власний голос звучав неприродньо і дивно, але OVP дала їм можливість знову отримувати задоволення від розмови.

 

МН повсюдно використовується у наших комп’ютерах, телефонах та слухових апаратах. У міру того, як наші пристрої стають розумнішими, ми отримуємо більше від їх використання.

 

Чітайте також “Signia Assistent – ваш особистий помічник по слуху”

Read more
Як слухові апарати Signia можуть покращити ваше життя. - Фото №1
Як слухові апарати Signia можуть покращити ваше життя.

 

 

У Signia ми прагнемо дати людям можливість працювати з максимальною віддачею та отримати перевагу – бути блискучими. Наша місія – підвищити працездатність людини за рахунок знакових інновацій, які визначають сьогодення та майбутнє багатьох типів слухових апаратів.

 

Слухові апарати

Для різних людей блискучим означає різне. У кожного з нас є низка життєвих пріоритетів та бажань, і це безпосередньо впливає на те, як ми намагаємося впоратися із втратою слуху. У всіх нас є потреба почуватися в безпеці та захищеності, але є проблеми самореалізації вищого рівня, які відрізняються у кожної людини з точки зору пріоритетів. У той час як деякі з нас зосереджені на особистих стосунках з друзями та близькими, інші надають великого значення своїй кар’єрі або підтримці юнацького відчуття пригод та цікавості.

 

Немає двох однакових людей, тому логічно, що Signia прагне покращити людські здібності в різних областях, від особистих до суспільних і професійних. Тому що підвищення продуктивності – це можливість не просто жити зі втратою слуху, але й процвітати, незважаючи на це, всіма способами, які змушують вас почуватися задоволеним.

 

У цьому блозі ми розглянемо безліч способів, якими приділяє особливу увагу Signia підвищенню продуктивності, щоб дозволити вам бути блискучими.

 

Збереження незалежності

Якщо ви живете зі втратою слуху, ваше бажання залишатися незалежним і контролювати своє життя – це те, чим ви ділитеся з усіма у вашій ситуації. Чи відчували ви труднощі з розумінням розмов у галасливих місцях, наприклад, у переповненому залі чи ресторані? Нерозуміння слів та необхідність просити людей повторюватися? Це є спільна проблема. Можливо, вам також було важко стежити за розмовою, коли двоє або більше людей розмовляють одночасно.

 

Signia вирішує ці фундаментальні проблеми, пропонуючи рішення для слуху, які можуть допомогти забезпечити почуття безпеки та захищеності, зменшуючи будь-які побоювання, які можуть виникнути у вас. Зі слуховими апаратами Signia будь-яких форм і розмірів ви, як завжди, можете почуватися впевненим у будь-якій ситуації та з усіма хто вам дорогий.

 

Спільне сімейне життя

Відчуття, що ваша сім’я поділяє з вами своє життя, є важливою основою для більшості людей. Ви хочете мати можливість і надалі дбати про своїх близьких та підтримувати їх. Слухові апарати Signia забезпечують необхідне підвищення впевненості, дозволяючи вам відчути, що ви можете брати участь у житті своєї сім’ї, коли це необхідно, і що ви та інші члени вашої родини розумієте та знаєте один одного до дрібниць.

 

Підтримка значущих відносин

Крім найближчих родичів, підтримання значущих відносин із іншими людьми є важливим аспектом у житті. Коли виникає втрата слуху, найвищим пріоритетом стає відновлення невимушеності розмови. Проблеми з розмовою в шумній обстановці і коли говорить більше однієї людини – це найчастіші проблеми, які потрібно подолати.

 

Ще один аспект, який ви, ймовірно, оціните – це можливість підключення ваших слухових апаратів Signia по Bluetooth для телефонних та відеодзвінків. У нас є всі ці аспекти, надані передовою аудіологією, яка спрямована на забезпечення чіткого розуміння мови навіть у шумі та сучасних можливостей підключення для потокової передачі музики, телефонних дзвінків та телевізійного звуку.

 

Романтичні стосунки

Романтика змушує нас почуватися щасливим і молодим і іноді може знадобитися трохи більше переконань, перш ніж ми будемо готові вперше спробувати слухові апарати, якщо перебуваємо в розпалі таких стосунків. Незалежно від того, чи ви зміцнюєте свій шлюб романтикою або вступаєте в нові захоплюючі відносини, романтично налаштовані люди, як правило, ведуть активніший спосіб життя, ніж інші люди з втратою слуху. Ви також схильні жити повноцінним громадським життям, тому елегантний дизайн слухових апаратів Signia, включаючи тонкий Styletto X з можливістю підключення по Bluetooth для телефонних та відеодзвінків, відповідає ключовій вимогі у вашому житті – залишатися у тісному контакті та вільно спілкуватися з дорогими людьми.

 

Внесення значущого вкладу у суспільство

Крім особистої та сімейної сфери, багато людей зі втратою слуху хочуть почуватися активними членами суспільства, незалежно від того, чи це пов’язано безпосередньо з впливом, який ви можете зробити в обраній вами кар’єрі, або з займаною вами волонтерською діяльністю в громадському житті.

 

Змінити ситуацію на благо суспільства. Якщо це схоже на вас, швидше за все, ви віддані своїй роботі та відчуваєте відповідальність за допомогу іншим.

 

У нас є ряд можливостей, які допоможуть вам впоратися зі втратою слуху у вашій кар’єрі. Від наших майже невидимих ​​слухових рішень, таких як Silk X у готовому внутрішньоканальному корпусі, до яскравих дизайнерських рішень, таких як Styletto X та революційна Signia Active з унікальним дизайном у стилі навушників. Незалежно від ваших уподобань, Signia розробляє свої слухові апарати, щоб відповідати вашому унікальному характеру. А якщо ви хочете бути активним членом суспільства, незважаючи на серйознішу втрату слуху, наша інноваційна лінійка елегантних слухових апаратів Motion X пропонує можливість підзарядки у поєднанні з потоковою передачею по Bluetooth навіть у категорії Super Power – до 61 години використання без підзарядки!

 

Збереження вашої юнацької енергії

Від завзятих авантюристів до творчих художників, Signia створює рішення для тих з вас, хто страждає на втрату слуху і хоче продовжувати розсувати межі життя, освоюючи нові навички, відвідуючи нові місця та знайомлячись з новими людьми. Ми розуміємо, наскільки ви допитливі, енергійні і захоплені, і наші унікальні акумуляторні слухові апарати відповідають цим якостям – від естетики навушників Signia Active до елегантної моделі Styletto X і універсальності Pure Charge & Go X, всі з яких ви можете використовувати цілий день.

 

Всі наші слухові апарати підтримують безкоштовну програму Signia для вашого смартфона. Він оснащений революційним AI Signia Assistant, який використовує глибоку нейронну мережу, натхненну тим, як мозок людини вирішує проблеми, щоб запропонувати вам ідеальне вирішення будь-яких проблем зі слухом, які можуть виникнути. Це ще один інноваційний спосіб, за допомогою якого наші сучасні технології можуть полегшити ваше повсякденне життя, дозволяючи вам зосередитись на свободі та пригодах у житті.

 

Вирішуючи всі ці пріоритети, Signia реалізує обіцянку бренду – ідею про те, що ви можете бути блискучим, незважаючи на втрату слуху, від сімейного життя та близьких дружніх стосунків до вашої кар’єри та ширшої громадської діяльності. З Signia ви можете відмовитися приймати втрату слуху як обмеження.

 

Ознайомитись з новими моделями апаратів, зробити перевірку слуху та примірку ви можете записавшись за телефоном 099-6000-911.

 

читайте також “Поради, як краще чути за святковим столом

Read more
Перші ознаки зниження слуху - Фото №1
Перші ознаки зниження слуху

Особливістю набутої втрати слуху є те, що вона розвивається поступово, тому багато людей тривалий час її не помічають. Розглянемо ознаки зниження слуху і чому до них потрібно поставитися уважно.

 

Коли йдеться про погіршення слуху, ми переважно думаємо, що це питання стосується тільки вроджених випадків та літніх людей. Однак така проблема може виникнути у будь-якому віці та її ознаки відчуваються задовго до появи важких симптомів. Коротко про важливе.

 

Зниження слуху: огляд

Погіршення слуху може проявитися по-різному, в залежності від загального здоров’я вух і внутрішніх нервів. Виокремлюють такі типи втрати слуху:

 

 

 

 • Змішана (поєднання кондуктивної та нейросенсорної приглухуватості)

 

Нейросенсорна втрата – це 90% усіх випадків зниження слуху. Виникає, коли равлик (орган внутрішнього вуха, покритий крихітними волосками; вони «ловлять» звуки та розпізнають їхню гучність і частоту) починає руйнуватися. Тривала дія шуму може прискорити цей процес.

 

Спростовуючи міфи

Багато питань щодо здоров’я слуху розуміють кардинально неправильно. Перш ніж серйозно говорити на цю тему, потрібно позбутися будь-якої дезінформації.

 

«Втрата слуху може бути тільки у людей старшого віку».

Це припущення невірне. Так, з роками ймовірність зростає, однак правда така, що будь-хто із нас у будь-якому віці може втратити слух. Багато людей не перевіряють стан свого слуху, оскільки вважають це «проблемою літньої людини» і тому не помічають важливі знаки.

 

«Погіршення слуху означає, що ви втратите весь слух».

Це твердження також далеке від правди. Лише зрідка втрата слуху призводить до дуже поганого його стану або повної глухоти. Комусь важко чути тільки певні частоти, голоси і звуки (наприклад, приголосні), а іншим – слухати в гучній обстановці, й вони страждають від шуму у вухах. Усі випадки дуже індивідуальні, і не завжди пов’язані з повною втратою слуху.

 

«Слухові апарати і хірургія можуть все виправити».

Слухові апарати і хірургія – це лікувальний процес, а не пластирі. Їх не вийде застосувати у всіх випадках. Вони не повертають слух, проте полегшують симптоми й покращують функціонування. Як тільки ваш слух пропав, його вже не можна вилікувати, але реально компенсувати за допомогою слухових апаратів.

 

Ранні ознаки втрати слуху

Такі симптоми цілком можна й пропустити; часто їх називають просто «проблеми з вухами», «стрес» або «втома». Тоді стає складно зрозуміти, чи дійсно це зниження слуху. Нейросенсорна туговухість настає не відразу, тому ви можете і не усвідомлювати, що проблема саме зі слухом, думаючи, що мова про щось інше.

 

Конкретні ознаки погіршення слуху:

 • Велика фізична та психічна втома наприкінці дня, де було багато розмов із людьми.

 

 • Часто буває відчуття якоїсь розгубленості у розмові, особливо коли вона відбувається в групі.

 

 • Регулярно просите людей повторити те, що вони щойно вам сказали.

 

 • Включаєте музику або телевізор на таку гучність, що оточуючим вже некомфортно і вони кажуть вам про це.

 

 • Уникаєте вечірок, концертів, ресторанів: усіх місць, де може бути галас.

 

 • Складно розуміти певні голоси, наприклад, жіночі або дитячі.

 

 • Часто невірно чуєте одне, тоді як сказано було зовсім інше.

 

 • Ставайте дратівливими або пригніченими від гучних звуків.

 

Ви спостерігаєте у себе що-небудь із перерахованого? Можливо, це ознаки порушення слуху – потрібно швидше його перевірити. І якщо це дійсно так, то діагностика та лікування поліпшать якість вашого життя.

 

Причини зниження слуху

Погіршення слуху відбувається в основному через шум. Тобто тривалий вплив гучних, різких або сильних звуків, наприклад, музики, електроінструментів і т.п., може привести до втрати слуху. Найчастіше це:

 

 • Гучні захоплення. Якщо ви любите спортивні ігри, автомобільні шоу, клуби, стрільбища та інші гучні заходи, або ваше хобі пов’язане з гучними звуками, то ви сильніше відчуєте наслідки шуму.

 

 • Галасливі умови роботи. Музиканти (посилання на нову статтю про них), будівельники, пілоти та інші фахівці, які працюють у шумі, більш схильні до його впливу. Тому їм так важливо користуватися засобами захисту органів слуху.

 

 • Життя у великому місті. Коли ви живете там, де завжди інтенсивний рух і багато людей, шум стає ризиком. По суті, вам складно від нього сховатися, навіть коли відпочиваєте. Ризик зростає, якщо ви користуєтеся гучним транспортом, наприклад, метро. У таких умовах радять застосовувати беруші або навушники з шумопоглинанням.

 

 • Відсутність засобів для захисту вух. Саме це може бути основною причиною втрати слуху. Якщо ви часто буваєте на гучних заходах, їздите метро або працюєте там, де голосно, варто купити беруші. Швидше за все ви не відчуєте дії шуму відразу, але точно матимете його наслідки потім.

 

Лікування втрати слуху

За останні два десятки років засоби лікування зниження слуху дуже змінилися і постійно удосконалюються. Що робити, якщо вам поставили такий діагноз? Розгляньте такі варіанти:

 

 • Слухові апарати. Найбільш поширений підхід до вирішення проблеми. Так, вони не замінять ваш слух, але принесуть значне полегшення самопочуття у цій ситуації й дадуть можливість чути. Вони стали досконаліші та менші розмірами, їхня функціональність покращилась, а у деяких моделей передбачені власна обробка голосу та підключення по Bluetooth.

 

 • Тіннітус-Маскер. Ці пристрої добре допомагають при шумі у вухах. Вже є слухові апарати із встановленими засобами лікування тіннітусу.

 

Якщо у вас незначна втрата слуху, може виникнути спокуса так реорганізувати своє життя, щоб «впоратися» із ситуацією. Однак, чим швидше ви почнете носити слухові апарати, тим краще буде ваша повсякденність.

 

Профілактика і захист

Профілактичні заходи і захист – кращі способи уникнути втрати слуху. І навіть коли слух вже погіршився, то його захист може запобігти подальшому зниженню. Такі заходи означають:

 

 • Носіння берушей. Йдете на концерт або часто їздите метро? Одягайте навушники із шумопоглинанням або використовуйте беруші.

 

 • Давайте вухам відпочити. Був гучний день? Знайдіть тихе місце й насолоджуйтеся спокоєм.

 

 • Вимкніть музику. Зробіть тихіше та зменшіть час прослуховування, використовуйте навушники.

 

 • Вимкніть телевізор. Якщо в даний момент він служить фоном, краще без нього.

 

 • Обмежте час перебування на галасливих заходах. Частіше перевіряйте час і не затримуйтеся більше, ніж на кілька годин.

 

 • Регулярно перевіряйте слух. Звертайтеся до аудіолога так часто, як зможете. Хочете перевірити свій слух зараз? Спробуйте онлайн-тест Signia, і ви будете мати загальне уявлення про його поточний стан. Якщо щось не так, ви можете звернутися до професіонала за повною аудіограмою.

 

Чи була ця інформація вам корисна? Signia Hearing надає статті по усіх темах про вуха: втрата слуху, здоров’я, слухові апарати і загальні знання. Ви можете переглянути наш архів, що там було цікавого, а також підписатися на інформаційний бюлетень, щоб дізнатися, що буде далі. Signia Hearing прагне розвіяти помилки і надати кожному надійну та доступну інформацію.

 

Читайте також “Що треба знати про вірусні причини знижень слуху

Read more
Як мені поліпшити слух і зняти стрес? - Фото №1
Як мені поліпшити слух і зняти стрес?

 

 

Для того що б впоратися зі стресом, що виникли в результаті не протезованого зниження слуху люди часто вдаються до методів розслаблення і додаткової концентрації.

 

Про слух

Слух – це складний процес, а зниженням слуху в більшості випадків виявляється поступово, багато людей можуть навіть не помічати його, поки це не почне впливати на їх життя. Щоб поліпшити стан слуху, вони можуть придбати слухові апарати або почати медитувати, щоб вловлювати навколишні звуки. Слухові апарати – це пристрої медичного призначення для вирішення проблем зниження слуху, а йога і медитація можуть стати помічником в тому, щоб краще справлятися зі стресом в ситуаціях коли людина недостатньо розуміє, хто говорить. Деякі люди також можуть позбавитися від шуму у вухах (тінітуса) за допомогою таких методів.

 

Тренування слуху можуть збільшити задоволення від «слухання» в цілому і можуть стати правильним стимулом для того, щоб почати носити СА, щоб отримати від цього задоволення по максимуму. Важливо пам’ятати, що втрата слуху може статися з кожним. Якщо ви думаєте, що у вас можуть бути проблеми зі слухом, пройдіть тест слуху (аудіометрію). Проте, ось кілька занять, які можуть допомогти поліпшити ваш слух.

 

Медитація

Сотні сайтів в мережі рекомендують медитацію як рішення багатьох проблем. Розслаблення і глибоке дихання, збільшує приплив крові до важливих частин мозку. Зосереджуючи увагу на навколишні звуки, такі як птахи або люди, можна тренуватися чути навколишній світ більш ясно.

 

Якщо ви часто медитуєте на шуми, ви зможете краще адаптуватися до них у повсякденному житті. Ви зможете підсвідомо помічати більш дрібні звуки там, де їх раніше не було б. Хоча це більше пов’язано з поліпшенням психічного слуху, ніж з фізичним, воно може виявитися корисним.

 

Практика визначення місця розташування та ідентифікації по звуку

Ваша здатність чути звуки залежить не тільки від ваших вух. Мозок грає величезну роль в тому, як обробляються звуки, тому ваша здатність зосереджуватися на потрібних звуках мови або інших звуках залежить від вашого загального стану. Увімкніть музику в одній кімнаті і ходіть по квартирі, слухаючи їх. Сконцентруйтеся на звуках, які ви чуєте, і постарайтесь визначити слова і інструменти. Слухаючи в різних локаціях і з різною гучністю, ви тренуєте загальну здатність вашого мозку виявляти і розуміти звуки.

 

Йога

Хоча йога може принести користь, багато людей з порушенням слуху говорять, що тренування покращують їх якість життя . Розслабляючись і розтягуючись, ви стимулюєте кровотік і зосереджуєтесь. Практикуючи деякі пози, забезпечується приплив крові, багатої киснем, що також може бути корисно для поліпшення вашого слуху.

 

Хоча багато хто вважає, що заняття йогою можуть бути тільки в групі з інструктором, це не обов’язково. Якщо ви обмежені в коштах, заняття вдома можуть стати прекрасним варіантом. Є навчальні заняття в інтернеті, просто дотримуйтесь рекомендацій, і не намагайтеся виконувати пози і розтяжки, до яких ви не готові.

 

Застосування слухових апаратів

Це, однозначно, найефективніший засіб, який ви можете застосувати. Слухові апарати повертають вам можливість чути і не відчувати стрес і роздратування від власного стану. З апаратами Signia ви отримуєте передові технології, які дозволять максимально чітко чути навіть в складних ситуаціях, підключати технологію обробки власного голосу і величезна кількість інших функцій.

 

Доступно безліч моделей СА, і вибір з них залежить від того, який у вас тип втрати слуху, які у вас є переваги за формою і так далі. Ваші особливі переваги щодо функцій також можуть вплинути на вибір слухових апаратів адже сучасні СА можуть забезпечувати передачу потокового аудіо і телефонного дзвінка безпосередньо в апарат. А є ті кому потрібен найпростіший, але максимально надійний варіант. Незалежно від того, чому і які вам потрібні слухові апарати, вони створені для вас. Signia протягом багатьох років вдосконалюємо технології, використовувані в СА, і пропонує величезний спектр продуктів, для тих хто хоче поліпшити свій слух і повернутися до спокійного життя. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт або знайдіть найближчого до вас фахівця з слухопротезуванню.

 

 

Read more
Додаток Signia – найкраща дистанційна допомога. - Фото №1
Додаток Signia – найкраща дистанційна допомога.

 

 

Підключення по Bluetooth

До нових слухових апаратів може знадобитися деякий звикання, навіть якщо ви досвідчений користувач. Потрібно пам’ятати важливу інформацію: від того, як доглядати за слуховими апаратами до отримання максимальної віддачі від них в будь-якій ситуації, навіть в самій гучній, наприклад, в жвавому ресторані або на людній вулиці.

 

У сьогоднішньому завантаженому світі може бути важко знайти час для зустрічі зі своїм фахівцем із слухових апаратів для вирішення кожної проблеми. А якщо ви живете далі або у вас проблеми з мобільністю, може бути особливо складно прийти на прийом особисто.

 

Тільки зі слуховими апаратами Signia Xperience ви можете покластися на золотий стандарт віддаленої допомоги, який допоможе вам на кожному етапі. Все, що вам потрібно, – це нові слухові апарати і смартфон або планшет. За допомогою програми Signia, доступного як для пристроїв Apple, так і для пристроїв Android, ви не тільки отримуєте революційний помічник Signia для миттєвого поліпшення звуку і усунення неполадок на місці. Ви також отримуєте Signia TeleCare, щоб залишатися на зв’язку зі своїм фахівцем з слухопротезуванню і отримувати віддалену підтримку, коли вам це потрібно.

 

Ваш фахівець із слухових апаратів у вашій кишені

Разом Signia Assistant і TeleCare надають вам всі інструменти підтримки, які допоможуть вам пройти успішний випробувальний період з вашими новими слуховими апаратами. Це допоможе вам заощадити час і максимально бути мобільним в користуванні слуховими апаратами.

 

Signia Assistant пропонує негайну підтримку, коли і де вам це потрібно. Він доступний цілодобово і без вихідних, щоб допомогти вам налаштувати параметри звуку, відповісти на ваші запитання про те, як поводитися зі слуховими апаратами, і усунути будь-які проблеми на місці.

 

З TeleCare ви можете дізнатися про свої слухові апарати, щоб швидше звикнути до них. Ви також можете залишити відгук про свій досвід для кращої індивідуалізації. І ви можете спілкуватися зі своїм слухопротезістом за допомогою текстового, голосового або відео CareChat для нового стандарту особистої підтримки. TeleCare дозволяє вам призначати віртуальні зустрічі, щоб ви отримували підтримку, коли вона вам потрібна, навіть якщо ви не можете відвідати його особисто.

 

Якщо вам складно стежити за розмовою на жвавій конференції або гучної сімейної зустрічі, ви можете негайно використовувати Signia Assistant . Якщо проблема не зникне, ви можете призначити віртуальну зустріч зі своїм фахівцем, і він або вона зможе налаштувати ваші слухові апарати для оптимальної обробки складної акустичної середовища в цей момент і в майбутньому. Ніякі інші слухові апарати не можуть наблизитися до такого рівня віддаленої підтримки в реальних життєвих ситуаціях.

 

Завантажте програму Signia сьогодні

Щоб скористатися перевагами спільної роботи Signia Assistant і TeleCare, ви можете безкоштовно завантажити програму Signia через App Store ® або Google Play ™. Ваш фахівець із слухових апаратів допоможе вам завантажити і встановити додаток, щоб воно було готове до використання.

 

 

Read more
Насолоджуйтесь чудовим слухом, створеним спеціально для вас, зі слуховими апаратами Insio Charge & Go AX від Signia. - Фото №1
Насолоджуйтесь чудовим слухом, створеним спеціально для вас, зі слуховими апаратами Insio Charge & Go AX від Signia.

 

 

Наші нові апарати, які заряджаються Insio Charge & Go AX, виготовлені за індивідуальним замовленням, адаптовані до індивідуальної форми вашого слухового каналу, щоб непомітно бути всередині вуха. Вони забезпечують виняткову чіткість мовлення навіть в галасливій обстановці.

 

Коли справа доходить до слухових апаратів, вам зазвичай доводиться вибирати між виготовленим на замовлення пристроєм, непомітно розташованим всередині вашого вуха, або пристроєм за вухами, який більш помітний, але пропонує додаткові високотехнологічні функції. Ці функції включають безпроблемну перезарядку і зручне сполучення Bluetooth для потокової передачі телефонних дзвінків, музики і звуку з телевізора прямо в ваші слухові апарати.

 

З нашими новими перезаряджаємими слуховими апаратами Insio Charge & Go AX з підтримкою Bluetooth цей небажаний компроміс залишився в минулому. Ці сучасні пристрої адаптовані до індивідуальної форми вашого слухового каналу, щоб бути непомітним всередині вуха. Ви можете вибрати одну з двох різних версій Insio Charge & Go AX: одну, яка встановлюється у вусі (ITE), і іншу, яка ще більше непомітно встановлюється у вушний канал (ITC). Їх компактний дизайн забезпечує комфорт при носінні протягом усього дня, а їх провідна аудіологічна платформа Augmented Xperience забезпечує виняткову чіткість мовлення навіть в галасливих ситуаціях.

 

Насолоджуйтесь чудовим слухом, створеним спеціально для вас, зі слуховими апаратами Insio Charge & Go AX від Signia. - Фото №1

Не пропустіть ні слова

Слухати не завжди легко. Велика група людей, що говорять одночасно, тихо говорять, занадто багато фонового шуму … Іноді звуки зливаються воєдино, що робить неможливим зосередитися на тому, що ви хочете почути.

 

Augmented Xperience (AX) змінює те, як ви чуєте світ. Він використовує нашу революційну технологію Augmented Focus ™, щоб відокремити звук мови від оточуючих звуків, обробити їх окремо і створити чіткий контраст. Потім рекомбинирує їх, щоб дати вам виняткову чіткість мовлення в повністю імерсивні середовищі. Більше не потрібно напружуватися, щоб відрізнити мову від фонового шуму.

 

Крім того, Insio Charge & Go AX можуть похвалитися безліччю інших інноваційних високотехнологічних функцій, які дозволяють вам блищати:

 

Насолоджуйтесь чудовим слухом, створеним спеціально для вас, зі слуховими апаратами Insio Charge & Go AX від Signia. - Фото №1

Безконтактна зарядка для роботи без зусиль.

Це перші слухові апарати на замовлення з безконтактної зарядкою. Просто помістіть Insio Charge & Go AX в зарядний пристрій Insio, не турбуючись про точний контакт з зарядкою, заряджайте їх, адже Insio Charge & Go AX заряджається поки ви спите і можуть працювати до 20 годин без підзарядки

 

Насолоджуйтесь чудовим слухом, створеним спеціально для вас, зі слуховими апаратами Insio Charge & Go AX від Signia. - Фото №1

Зв’язок з Android і iPhone для дзвінків, музики і телебачення

Insio Charge & Go AX також надає вам ультрасучасне з’єднання Bluetooth для пристроїв Android і iOS. Таким чином, ви можете легко передавати свої дзвінки телефону, музику і звук телевізора прямо на в слухові апарати з високоякісним цифровим звуком. Ви також можете підключити свої пристрої до додатка Signia з революційним штучним інтелектом (AI) через SigniaAssistant.

 

Signia Assistant – революційний штучний інтелект для ваших слухових апаратів. Signia Assistant, натхненний тим, як нейронна мережа мозку людини вирішує проблеми, пропонує негайну підтримку, коли вам потрібно змінити будь-які налаштування.

 

Живий штучний інтелект глибокої нейронної мережі, який управляє Signia Assistant, знаменує собою революцію в області слухопротезування. Це жива система, яка постійно дізнається про ваші індивідуальні потреби в конкретних ситуаціях.

 

 

Read more
Відмінності між підсилювачами звуку (ПЗ) і слуховими апаратами (СА) - Фото №1
Відмінності між підсилювачами звуку (ПЗ) і слуховими апаратами (СА)

 

 

Підсилювачами звуку і слухові апарати служать схожим цілям, але все ж це дві дуже різні речі. Давайте подивимося, чим ці пристрої відрізняються один від одного.

 

Хоча телевізійна або інтернет реклама зробила підсилювачі привабливою покупкою, багато користувачів не можуть розпізнати основні відмінності між підсилювачами звуку і слуховими апаратами. Різночастотні втрати слуху не може бути компенсовані шляхом звичайного посилення, а використання ПЗ там, де слід використовувати слуховий апарат, може бути небезпечним.

 

Багато аудіологів і організацій намагаються вказати на різницю між підсилювачами і СА. І необхідно попереджати людей, що підсилювачі звуку не замінять слуховий апарат. Ось кілька базових відмінностей між цими пристроями та чому слухові апарати, є максимально безпечним вибором.

 

Підсилювачі звуку і слухові апарати

Підсилювачі звуку годяться тільки для посилення навколишніх звуків для людей без зниження слуху. Вони не вибагливі в тому, які звуки вони підсилюють (частоти). Вони рекламувалися як поліпшують якість звуку під час концертів, переглядів кіно, для тих хто любить слухати спів птахів і спостерігати за ними і т.д ..

 

На жаль деякі користувачі почали зловживати ними як бюджетними слуховими апаратами. Це може здатися простим способом заощадити і не витрачати гроші на сертифіковані СА, але аудіологи і лікарі в усьому світі застерігають від такої практики. Слухові апарати це складна медична техніка, яка налаштовується індивідуально під кожного користувача, тоді як підсилювачі просто роблять всі звуки голосніше.

 

Слухові апарати зазвичай підбираються професійно і точно налаштовуються на користувача, а також можуть допомогти зменшити втрату слуху за рахунок посилення певних частот. Підсилювачі просто роблять звук голосніше, незалежно від частоти або гучності. Апарати ж, призначені для пацієнтів з порушеннями слуху.

 

Небезпеки підсилювачів слуху

Багато користувачів можуть намагатися використовувати їх в як СА, це може ще більше зашкодити слух. Хоч технології, які використовуються в підсилювачах звуку і слухових апаратах, в чому то схожі, вони представляють собою два абсолютно різних пристрої з різними функціями.

 

Там, де підсилювачі звуку призначені для людей зі звичайним слухом, СА призначені для людей зі зниженням слуху . Коли люди використовують підсилювач для зменшення втрати слуху, проблема не вирішується. Фактично, проблема навіть не усвідомлюється. Повна аудіограмма і обстеження необхідні для діагностики втрати слуху.

 

Якщо не компенсувати зниження слуху відповідними слуховими апаратами, це може привести до погіршення стану слуху. Якщо ви або ваші близькі вирішують купити підсилювач або слухового апарата зверніться за консультацією і пройдіть аудіометрію. Щоб вирішити проблему необхідний медичний підхід і відповідальність, що б не нашкодити здоров’ю.

 

 

Read more
Плавання та ваші вуха: що потрібно знати - Фото №1
Плавання та ваші вуха: що потрібно знати

 

 

Яку водойму ви б не обрали: річку, озеро, море або океан, плавання – незмінна частина літа, незалежно від вашого віку. Але чи може це улюблене заняття у спекотний день пошкодити вашим вухам і привести до втрати слуху?

 

Як плавання впливає на ваші вуха

Плавання може становити серйозну небезпеку для ваших вух, бо здатне спровокувати зовнішній отит, відомий також яквухо плавця. Цей стан виникає під впливом бактерій, які живуть у природних водоймах. Ним також можна заразитися у плавальних басейнах або гідромасажних ваннах, які ретельно не продезінфікували або не обробили хлором. Коли заражена вода потрапляє у внутрішнє вухо, бактерії починають розмножуватися, викликають інфекцію. Що може потенційно пошкодити ніжні волоскові клітини всередині вуха, за допомогою яких йде передача звуку, і так привести до втрати слуху.

 

Захист вух від води

Ви можете мінімізувати ймовірність виникнення вушних інфекцій у результаті плавання, з’ясувавши, чи правильно обслуговується басейн або гідромасажна ванна та чи обробляються вони хлором. Якщо вам подобається плавати у природних водоймах, тримайтеся подалі від застійних ділянок, у яких більш ймовірно може бути високий рівень бактерій. Крім того, проведіть невелике дослідження, щоб з’ясувати, наскільки це джерело води є безпечним.

 

Ви можете вберегти свої вуха, зодягнувши беруші під час плавання, щоб вода не потрапила всередину. Одноразові водонепроникні беруші можна купити у будь-якій аптеці, але, якщо ви дуже полюбляєте поплавати, придбайте індивідуальні засоби захисту вух для багаторазового використання.

 

Якщо після купання у вас залишилася вода у вухах, спробуйте зробити ось так, щоб її прибрати:

 

 • протріть зовнішнє вухо м’яким рушником, не засовуючи його всередину,

 

 • нахиліть голову набік і м’яко потягніть за мочку вуха, щоб вода вийшла,

 

 • введіть у вухо кілька крапель медичного спирту, суміші медичного спирту й оцту або перекису водню, щоб вода випарувалася,

 

 • пожуйте або позіхніть – це допомагає відкрити євстахієві труби та прибрати воду,

 

 • потримайте обличчя над парою 5-10 хвилин, накинувши рушник на голову. Це також може відкрити євстахієві труби.

 

Якщо перераховані методи не працюють, зверніться до лікаря, щоб він прочистив вуха і призначив лікування. Якщо у вас проблеми зі слухом, фахівець зі слухових апаратівдопоможе правильно визначити причину і, при необхідності, порекомендує потрібні слухові апарати.

 

Не бійся води

Плавання буде безпечним, якщо ви приймете правильні заходи. Дізнайтеся більше про те, де ви плаваєте, зодягніть належні засоби захисту вух і дізнайтеся, що робити, якщо вода потрапить вам в вухо, – це допоможе вам уникнути ризику розвитку інфекції, яка може привести до втрати слуху.

 

 

Read more
Як втрата слуху впливає на вашу пам’ять - Фото №1
Як втрата слуху впливає на вашу пам’ять

 

 

Чи може погіршення слуху провокувати забудькуватість? Розповімо трохи, як і чому стан слуху впливає на функцію пам’яті.

 

Напевно ви чули, що проблеми зі слухом, якщо їх не вирішувати, можуть посилити стрес і занепокоєння, але чи знаєте ви, що вони впливають і на вашу пам’ять? Погіршення пам’яті – це лише один із побічних проявів зниження слуху, а також один із найважливіших.

 

Зниження функції пам’яті відчутно впливає на вашу впевненість у собі та повсякденний спосіб життя, до того ж такі моменти можуть бути невірно інтерпретовані як початок деменції. Наприклад, якщо у вас розвивається вікова втрата слуху, подальше погіршення пам’яті не варто автоматично з цим пов’язувати. Однак є велика ймовірність, що саме проблеми зі слухом визначають вашу здатність зберігати і згадувати інформацію.

 

Чи впливає втрата слуху на вашу пам’ять?

Дослідження підтвердили, що втрата слуху впливає на пам’ять і відбувається це безліччю способів. Спробуємо розібратися із причинами.

 

Концентрація

Коли у вас зниження слуху, вам потрібна набагато більша концентрація, щоб розпізнавати звуки. Наприклад, ви із кимось розмовляєте і ваша увага спрямована на те, щоб зрозуміти, що вам говорять. Це означає, що мозок менше зосереджений на запам’ятовуванні інформації.

 

Через більш сильне зосередження, потрібне, щоб просто спостерігати за перебігом розмови, немає можливості зберегти інформацію. Це явище відоме, як когнітивне перевантаження, коли мозок настільки зайнятий, намагаючись слухати та інтерпретувати звуки, що вже не здатний запам’ятовувати зміст. Тому ви і не можете згадати деталі розмови.

 

Ізоляція

Відсутність лікування погіршення слуху часто призводить до самотності та ізоляції. Зниження соціалізації надзвичайно поширене серед людей із невирішеною втратою слуху або шумом у вухах.

 

Коли ви перебуваєте в ізоляції, ваш мозок піддається меншій кількості подразників, йому не потрібно так багато працювати, і тому він стає менш активним. Це може привести до його структурних змін і навіть скорочення. Ізоляція знижує можливості пам’яті та негативно позначається на працездатності мозку. Вам стає важче що-небудь запам’ятати.

 

Занепокоєння і депресія

Якщо втрату слуху не лікувати, це збільшує ризик розвитку емоційних проблем. Багато людей вважають, що прихована втрата слуху негативно позначається на їхньому психічному здоров’ї, при цьому значна кількість людей відчуває сильне занепокоєння та депресію.

 

Дослідження депресії показали, що вона може змінити спосіб роботи вашого мозку. Коли депресія впливає на пам’ять, це означає, що ви у меншій мірі здатні зберігати й згадувати інформацію за запитом.

 

Виявлення втрати пам’яті, пов’язаної зі слухом

Якщо ви страждаєте втратою пам’яті, важливо звернутися до лікаря, рекомендуємо також звернутися до фахівця зі слухопротезування.

 

Простий тест допоможе оцінити стан вашого слуху і визначити, чи страждаєте ви будь-якою формою його зниження. Навіть відносно легка втрата слуху може викликати перевантаження мозку. Це означає, що люди можуть відчувати втрату пам’яті, пов’язану зі слухом, навіть без помірних або серйозних проблем із самим слухом.

 

Фактично, ви можете побачити погіршення пам’яті ще до того, як помітите проблеми зі слухом. Оскільки у багатьох людей зниження слуху відбувається поступово, може пройти якийсь час, перш ніж воно дійсно помітно вплине на їхнє повсякденне життя. Хоча ви можете усвідомлювати труднощі із запам’ятовуванням інформації, але при цьому не помічати, наскільки вам потрібно зосередитися, наприклад, на відстеженні розмови або прослуховуванні звуків.

 

Це одна з причин, чому так важливо проходити регулярні перевірки слуху. Провівши аудіометрію з чистим тоном, фахівець зі слухопротезування зможе підтвердити, чи є у вас втрата слуху й оцінити її тип, конфігурацію та ступінь.

 

Лікування і запобігання втрати пам’яті

Коли втрата пам’яті пов’язана зі станом слуху, її зазвичай можна вирішити досить просто. Наприклад, надівши слуховий апарат, ви поліпшите свій слух. Що запобігає когнітивному перевантаженню, оскільки мозку більше не потрібно ретельно працювати, щоб просто вловлювати та інтерпретувати звуки. Це дозволяє йому нормально обробляти інформацію й означає, що вона збережеться у вашій пам’яті, готова до виклику, коли це необхідно.

 

До того ж носіння слухових апаратів значно знижує ризик соціальної ізоляції, розвитку депресії та занепокоєння. Тому що так ви можете продовжувати свій звичайний спосіб життя, залишатися товариськими і активними.

 

Це гарантує, що ваш мозок не піддасться структурним змінам, які можуть відбутися із плином часу через зниження активності та депресії. Оскільки ви у змозі підтримувати свій спосіб життя, ваша пам’ять і мозок все ще тренуються. Це не впливає на вашу здатність інтерпретувати, зберігати й згадувати інформацію.

 

Перевірка слуху та відповідне лікування, безумовно, можуть допомогти у боротьбі з існуючою втратою пам’яті, пов’язаної зі станом слуху. Однак немає необхідності чекати, поки у вас почнеться зниження функції пам’яті, щоб проконсультуватися з фахівцем зі слухових апаратів. Регулярні перевірки слуху дозволяють швидко виявити та вирішити будь-які потенційні проблеми, що знижує ризик виникнення пов’язаної із цим втрати пам’яті.

 

Щоб дізнатися більше про зв’язок між функцією слуху та втратою пам’яті, підпишіться на інформаційний бюлетень Signia. Якщо ви хочете дізнатися, чи впливає функція слуху на вашу пам’ять, пройдіть тест слуху Signia сьогодні.

 

 

Read more
З новим слуховим апаратом Styletto AX від Signia чудовий слух ніколи не виглядав так стильно! - Фото №1
З новим слуховим апаратом Styletto AX від Signia чудовий слух ніколи не виглядав так стильно!

 

 

Наші нові культові слухові апарати Styletto AX дозволять вам насолодитися відмінним  дизайном Hearwear ™ і можливістю підзарядки з видатною чіткістю мови.

 

Життя занадто коротке , щоб прожити його без ентузіазму. Ви повинні насолоджуватися своїм особистим способом життя без компромісів – і слухові апарати повинні допомогти вам в цьому з легкістю, не дивлячись на втрату слуху. На роботі. В твоєму домі. Куди б вас не завело життя.

 

Незважаючи на те, що слухові апарати перестають бути громіздкими медичними пристроями минулого, занадто багато людей, які їх потребують, вважають за краще не носити їх просто тому, що зовнішній вигляд не відповідає їх уявленням про себе або їх способу життя. Ця затримка може погіршити ситуацію, оскільки невилікувана втрата слуху може призвести до подальшого погіршення слуху. Нічого не робити – не найкращий варіант.

 

З новим слуховим апаратом Styletto AX від Signia чудовий слух ніколи не виглядав так стильно! - Фото №1

8 з 10 чоловік воліють дизайн Styletto Hearwear ™.

Що, якби існували слухові апарати, які дозволили б вам жити на ваших умовах? З новим Styletto AX від Signia ви можете зробити саме це, тому що вони виглядають так само приголомшливо, як і звучать. Їх витончений дизайн воліють 8 з 10 чоловік у порівнянні зі звичайними слуховими апаратами. (за даними опитувань).

 

Styletto AX, створений на основі нашої передової аудіологічної платформи Augmented Xperience, дозволить вам насолоджуватися винятковою чіткістю мови навіть в галасливих ситуаціях.

 

З новим слуховим апаратом Styletto AX від Signia чудовий слух ніколи не виглядав так стильно! - Фото №1

Ніколи не пропускайте ні слова

Слухати не завжди легко. Велика група людей, що говорять одночасно, тихо говорять, занадто багато фонового шуму … Іноді звуки зливаються воєдино, що робить неможливим зосередитися на тому, що ви хочете почути.

 

Розширений Xperience (AX) змінює те, як ви чуєте світ. Він використовує нашу революційну технологію Augmented Focus ™, щоб відокремити звук мови від оточуючих звуків, обробити їх окремо і створити чіткий контраст. Потім він комбінує їх, щоб дати вам виняткову чіткість мовлення в повністю імерсивні середовищі. Більше не потрібно напружуватися, щоб відрізнити мова від фонового шуму.

 

В результаті 100% учасників проведених досліджень повідомили про відмінне розуміння мови в домашній обстановці. Крім того, слухові апарати Styletto AX мають безліч інших високотехнологічних функцій, які дозволять вам сяяти.

 

З новим слуховим апаратом Styletto AX від Signia чудовий слух ніколи не виглядав так стильно! - Фото №1

Бездротова зарядка з технологією Qi

Ви можете заряджати свої слухові апарати Styletto AX вдома або в дорозі до 17 годин без підзарядки. Бездротова технологія Qi кишенькового зарядного футляра дозволяє вам просто помістити зарядний пристрій на зарядну майданчик, замість того, щоб підключати його до електромережі. Куди б ви не відправилися, Styletto AX завжди з вами. У комплекті йде зарядний чохол, який дає вам вражаючі 4 дня 5 автономної роботи без необхідності заряджати чохол.

 

Зв’язок з Android і iPhone для дзвінків, музики і телебачення  Styletto AX також надає вам ультрасучасне з’єднання Bluetooth для пристроїв Android6 і iOS. Таким чином, ви можете легко переадресовувати свої телефонні дзвінки, музику і звук з телевізора прямо в слуховий апарат з високоякісним цифровим звучанням. Ви також можете підключити свій Styletto AX до додатка Signia, в якому реалізований революційний штучний інтелект (AI), через Signia Assistant.

 

З новим слуховим апаратом Styletto AX від Signia чудовий слух ніколи не виглядав так стильно! - Фото №1

Signia Assistant – революційний штучний інтелект для ваших слухових апаратів

Signia Assistant, натхненний тим, як нейронна мережа людського мозку вирішує завдання, пропонує негайну підтримку, коли вам потрібно змінити будь-які налаштування.

 

Живий штучний інтелект глибокої нейронної мережі, який управляє Signia Assistant, знаменує собою революцію в області слухопротезування . Це жива система, яка постійно дізнається про ваші індивідуальні потреби в конкретних ситуаціях.

 

 

Read more
Як нові Pure Charge & Go AX від Signia можуть змінити ваше сприйняття світу - Фото №1
Як нові Pure Charge & Go AX від Signia можуть змінити ваше сприйняття світу

 

 

Чути не завжди легко. Наприклад чути і розуміти, коли велика група людей говорить одночасно, тих хто тихо говорить або коли занадто багато фонового шуму … Іноді звуки зливаються воєдино, що робить неможливим зосередитися на тому, що ви хочете почути.

 

Нові слухові апарати від Signia змінюють те, як ви чуєте світ. Більше не потрібно напружуватися, щоб почути промову поверх фонового шуму: наша революційна технологія Augmented Focus ™ дозволяє з легкістю стежити за розмовою навіть в складних ситуаціях.

 

Володіючи всіма високотехнологічними функціями, необхідними для того, щоб по-справжньому сяяти – з Pure Charge & Go AX ви можете стати чудовим.

 

Як нові Pure Charge & Go AX від Signia можуть змінити ваше сприйняття світу - Фото №1

Пориньте в неймовірну чіткість мовлення

Слухові апарати Signia використовують революційну платформу Augmented Xperience (AX). Ви можете думати про це як про операційну систему слухового апарату, тому що сьогоднішні слухові апарати так само складні всередині, як і будь-який високопродуктивний пристрій електроніки.

 

Платформа AX оснащена нашої революційною технологією Augmented Focus ™. Вперше вона використовує два окремих процесора: один з них для звуку в фокусі, таких як голос вашого співрозмовника, а інший для навколишнього. Потім він рекомбінує їх, щоб забезпечити прекрасну чіткість мови і при цьому зробити навколишній звук приємним.

 

Наша революційна технологія обробки пропонує вам краще розуміння мови, в тому числі природне звучання власного голосу завдяки власній обробці голосу (OVP).

 

Удосконалена сенсорна технологія розпізнає, чи рухаєтеся ви, і автоматично визначає, в який слуховій ситуації ви перебуваєте, щоб ви завжди відчували найкращий звук під час руху протягом дня.

 

 

Як нові Pure Charge & Go AX від Signia можуть змінити ваше сприйняття світу - Фото №1

 

СА Pure Charge & Go AX доступні в широкому діапазоні кольорів на будь-який смак: графіт, чисте золото, срібний, перлинно-білий, рожеве золото, пісочно-коричневий і темний шампанське та інші. Ще один новий СА – Pure Charge & Go T AX. Він має вбудовану індукційну котушку (T), тому ви можете безпосередньо підключатися до систем звукового контуру. Цей апарат також доступний як пристрій CROS для людей із вадами слуху на одне вухо.

 

Технічні особливості

Pure Charge & Go AX і Pure Charge Go T AX впораються з будь якою акустичною проблемою, щоб дозволити вам бути чудовим – весь день, кожен день. Вони оснащені всіма необхідними високотехнологічними функціями, такими як пряма потокова передача по Bluetooth для ваших телефонних дзвінків і музики з пристроїв Android1 і iOS, а також передові методи лікування тінітуса, які зроблять ваше життя з тінітусом більш комфортною.

 

Ці елегантні сучасні пристрою також можна перезаряджати. Pure Charge & Go AX забезпечує до 24 годин роботи без підзарядки і 5 годин потокової передачі. Pure Charge & Go T AX забезпечує до 36 годин при 5 годинах потокової передачі. Вони поставляються з компактним зарядним пристроєм з можливістю модернізації до портативного зарядного пристрою або зарядного пристрою Dry & Clean.

 

Як нові Pure Charge & Go AX від Signia можуть змінити ваше сприйняття світу - Фото №1

 

Невеликий і високонадійний зарядний пристрій (ЗП) Pure Charger задовольняє базові потреби, коли мова йде про живлення ваших слухових апаратів. 2 світлодіоди показують стан зарядки (по одному на кожен слуховий апарат). Це стандартний настільний зарядний пристрій можна підключити до мережі за допомогою кабелю живлення.

 

Удосконалений портативний зарядний пристрій Pure забезпечує комфорт і зарядку в дорозі. Його зовнішній акумулятор дозволяє повністю зарядити ваші слухові апарати до 3 разів. Кришка захищає слухові апарати і запобігає скупченню пилу в зарядному пристрої. 2 світлодіоди показують стан зарядки (по одному на кожен слуховий апарат) і один – для вбудованого блоку живлення.

 

ЗП Pure Dry & Clean Charger – це ультрасучасна технологія зарядки, оскільки він також пропонує ультрафіолетову очистку і сушку для підтримки ваших слухових апаратів в прекрасному стані. Очищення починається автоматично, коли ви ставите всередину слуховий апарат, і завершується всього за 15 хвилин. 3 світлодіода на кожен слуховий апарат показують стан зарядки, а додатковий світлодіод вказує на стан очищення. Пристрій Pure Dry & Clean також має кришку для оптимального очищення і зберігання слухових апаратів.

 

Всі три пристрої для зарядки повністю заряджаються приблизно за 4 години. Вони також пропонують 30-хвилинну швидку зарядку, тому ви можете збільшити час роботи своїх слухових апаратів в порівнянні з повним днем ​​для максимальної гнучкості, позбавленої дратівливих замін батареї, незалежно від того, чи перебуваєте ви в довгій подорожі або просто хочете транслювати аудіо протягом багатьох годин.

 

Як нові Pure Charge & Go AX від Signia можуть змінити ваше сприйняття світу - Фото №1

Персональна підтримка на кінчиках ваших пальців

СА підключаються до додатка Signia, яке містить підтримку Signia Assistant і TeleCare. Signia Assistant пропонує вам негайну підтримку, коли вам потрібно змінити налаштування, в той час як Signia TeleCare дозволяє вам залишатися на зв’язку зі своїм фахівцем із слухових апаратів, тому ви отримаєте додаткову підтримку на місці, коли вам це потрібно.

 

 

Read more
Чи слід мені професійно чистити слухові апарати? - Фото №1
Чи слід мені професійно чистити слухові апарати?

 

 

Коли ми користуємося речами кожен день, вони досить швидко брудняться. Одяг потрібно часто прати, і багато хто з нас регулярно протирають телефони і клавіатуру, щоб уникнути скупчення бруду. Чи потребують слухові апарати такої ж уваги і чи потрібно їх чистити професійно?

 

Слухові апарати

Коли ви носите слухові апарати кожен день, вони можуть стимулювати вироблення вушної сірки, стимулюючи ваш слуховий канал. І в свою чергу слуховий апарат, також може блокувати природний вихід вушної сірки з вух. Це може створити проблеми як для вас, так і для роботи ваших слухових апаратів.

 

Скупчення вушної сірки у вусі може швидко стати болючою проблемою. Накопичення вушної сірки також може викликати «свист» в ваших слухових апаратах, оскільки звук відбивається від сірчаної пробки. Оскільки вушної сірки нікуди діватися, вона також може забивати ваші слухові апарати і з часом викликати їх пошкодження. Щоб цього не сталося, необхідно регулярно чистити слухові апарати. Регулярне чищення вух також може допомогти уникнути цієї проблеми.

 

Чи можна чистити слухові апарати самостійно?

Коли ви купуєте слухові апарати у фахівця з слухопротезування, вони можуть надати вам набір, який допоможе утримувати їх в чистоті. У ці комплекти можуть входити різні інструменти в залежності від того, які слухові апарати у вас є. Перед використанням або покупкою інструментів завжди просіть свого слухопротезиста роз’яснити вам як ними користуватися. Спроба чистити слухові апарати «наосліп» може привести до їх пошкодження, тому переконайтеся, що ви отримали точні інструкції.

 

Осушувачі (таблетки для сушки) також можна використовувати для запобігання накопичення вологи в слухових апаратах, що може значно продовжити термін їх служби.

 

Як безпечно чистити слухові апарати

Залежно від того, який тип слухового апарату ви використовуєте, вам можуть знадобитися різні методи чищення.

 

Для завушних слухових апаратів це видалення очевидних забруднень м’якою тканиною і обов’язкова чистка вушних вкладишів. Їх можна протерти серветкою і раз в тиждень замочувати в теплій воді. Не використовуйте вкладиші, поки вони повністю не висохнуть. Перед тим, як знову надіти їх на слуховий апарат, рекомендується продути залишки вологи або ж залишити їх сохнути на ніч.

 

Щітки і гачки є основними інструментами для чищення внутрішньовушних слухових апаратів. При цьому тримайте слуховий апарат вниз, щоб сміття випало, а не застрягло усередині. Приберіть надлишки вушної сірки гачком і видаліть їх сухою ганчіркою. Ніколи не допускайте попадання води на будь-які частини слухового апарату.

 

Ніколи не намагайтеся чистити слуховий апарат зсередини. Внутрішні компоненти дуже тендітні, і їх дуже легко пошкодити. Якщо вас турбує стан слухових апаратів, зверніться до фахівця.

 

Коли проводити професійну чистку

Фахівці з слухопротезування навчені безпечному та ефективному догляду за слуховими апаратами. Якщо ви не знаєте, як правильно чистити слухові апарати, не ризикуйте. Зверніться до професіонала і попросіть поради, як чистити слухові апарати. Якщо у вас немає відповідних інструментів, вони можуть порадити вам їх придбати.

 

Незалежно від вашого графіка чищення, вам слід час від часу брати слухові апарати для професійного чищення. У вашого фахівця є відповідні інструменти, які допоможуть більш ретельно очистити ваші слухові апарати і продіагностувати, якщо з ними щось не так.

 

 

Read more
Чи пошкоджує слухові апарати вушна сірка? - Фото №1
Чи пошкоджує слухові апарати вушна сірка?

 

 

 

Наш організм виробляє вушну сірку, щоб захистити від попадання сторонніх предметів, таких як бруд і сміття в наші вуха. На жаль скупчення сірки може створити деякі проблеми не тільки для користувачів слухових апаратів.

 

Для чого потрібна вушна сірка?

Вушна сірка – це речовина, яка природно виробляється залозами в каналі вуха . Вона служить для уловлювання бруду і мікробів до того, як вони досягнуть барабанної перетинки і викличуть інфекцію. Коли людина їсть, говорить або рухає щелепою, вушна сірка поступово виводиться з каналу, запобігаючи скупчення. Хоча ваше тіло зазвичай позбавляється від надлишку вушної сірки самостійно, за деяких умов, вона може накопичуватися в вушному каналі.

 

Чи варто чистити вуха?

Є ряд досліджень і джерел, в яких не рекомендується використовувати додаткові засоби для чищення, ватяні палички, пінцети, машинки для чищення. Занадто інтенсивне очищення може привести до травмування і навіть втрати слуху. Доступні неінвазивні методи, такі як краплі для видалення вушної сірки та спеціальні набори, але їх ефективність і безпеку неоднозначні.

 

Свічка для усунення сірки неефективна, але набори і краплі можуть допомогти її видалити. Хоча, якщо ви на регулярній основі не страждаєте від сірчаних пробок, використовувати ці методи немає сенсу.

 

Якщо ви страждаєте від утворення  сірчаних пробок, безпечніше доручити цю проблему професіоналу. У них є інструменти і навички, щоб впоратися з цією проблемою безпечним і ефективним чином, і вам не доведеться турбуватися про те, щоб можете випадково поранитися.

 

Чи може вушна сірка пошкодити слухові апарати?

Отож, якщо ви користуєтеся слуховими апаратами, вам доведеться більш серйозно ставитися до чищення вух. Слухові апарати часто стимулюють вироблення сірки, і в той же час він не дає сірі природним чином виходити з вуха так як апарат постійно в каналі. На жаль це часто призводить до утворення сірчаних пробок, а також засмічення і виведення з робочого стану апарату.

 

Якщо вушна сірка не виводиться природним або штучним шляхом, вона буде накопичуватися у вусі. Це може привести до подальших проблем і утворення сірчаних пробок, а також до болів у вухах і не приємних  інфекцій. Слухові апарати будуть вести себе певним чином, коли ваші вушні канали занадто закупорені, щоб через них проходив звук. Звукові хвилі нікуди не подінуться, а будуть відбиватися від пробки і відправлятися назад в СА. Це може викликати неприємний відгук у ваших СА (свист, писк), який може бути помилково прийнятий за технічну неполадку.

 

Якщо ви не чистите вуха часто, вушна сірка може забити слуховий апарат. Вона потрапляє в мікрофон і вентиляційні отвори, порушуючи нормальну роботу СА. Хімічні компоненти вушної сірки можуть також викликати руйнування делікатних внутрішніх частин, пошкоджуючи життєво важливі компоненти слухового апарату.

 

Приблизно близько 70% всіх пошкоджених СА, які відправляються для ремонту, просто забиті вушною сіркою або зіпсовані органічними речовинами, наприклад, потом. Так як слухові апарати постійно контактують зі шкірою і вухами, важливо підтримувати ці області в чистоті. Чистота СА також може продовжити їх термін служби.

 

Коли мені слід чистити вуха у лікаря?

Іноді буває складно визначити, коли необхідно звернутися за допомогою в очищенні вух до професіонала. Якщо помітили, що у вас є схильність до накопичення сірки, спробуйте налагодити регулярні візити до лікаря, щоб отримати рішення проблеми. Якщо ви відчуваєте біль у вухах, свист при використанні слухових апаратів або вони дуже швидко забруднюються, рекомендується професійно почистити вуха. Не промивайте вуха, якщо у вас є вушна інфекція або розриви в барабанній перетинці.

 

 

Read more
Чи ефективні вушні свічки? - Фото №1
Чи ефективні вушні свічки?

 

 

Такий відомий засіб як вушні свічки застосовують, щоб прочистити вуха і полегшити біль у них. Але наскільки вони справді можуть допомогти?

 

Якщо ви стикались коли-небудь із накопиченням сірки у вухах, то знаєте, як це боляче й неприємно. Переважно люди використовують такі звичні засоби, як вушні краплі, ватні палички та свічки для її видалення, але не все із перерахованого дійсно гарний вибір. Наприклад, вушні свічки часто описують як панацею від накопичення сірки у вухах, та чи насправді вони ефективні – чи навіть безпечні – як у тому впевнені багато людей?

 

Що таке вушні свічки?

Вважається, що вони чудово допомагають від різних проблем. Їхні прибічники переконані, що так можна полегшити біль у вусі та прочистити його, вилікувати шум у вухахі навіть грип.

 

По своїй суті вушні свічки надзвичайно прості. Це воскові трубки довжиною біля фута, тобто 30,5 см. Одним боком їх ставлять у вухо, а з іншого підпалюють. Ідея така, що запалена свічка повинна витягти сірку з вуха. Після проведення маніпуляції свічку розрізають і знаходять у ній частинки: як стверджують, це сірка та сміття. Ті, хто практикують такий метод, вважають, що вухо – це відкритий прохід, і свічки здатні його «прочистити».

 

Для проведення «чистки» спочатку вам запропонують лягти на бік, потім свічку вставлять вам у вухо. На вуха та обличчя надягнуть захисну пластину, щоб вам не попектись гарячим воском. Після цього запалюють свічку, і вона горітиме біля 15 хвилин. За цей час вона має витягти забруднення з вашого вуха. Далі процес повторюється на другому вусі.

 

Питання в тому, чи дійсно цей метод працює?

Відповідь наступна – ні. Багато досліджень ефективності просвічування вух показали, що цей підхід є марним. Коли свічка горить, втягування не відбувається, і вуха не очищаються. Насправді, ця процедура ще й достатньо ризикована.

 

Правда щодо просвічування вух

Вушні свічки не приносять користі й ми не рекомендуємо їх застосовувати. При несприятливому фіналі це може призвести навіть до втрати слуху. Ось деякі дані про вуха та чому все ж таки не варто їх просвічувати.

 

«Вушні свічки ефективно витягають сірку з вуха».

Сірка – липка і густа субстанція, котра затримується на внутрішній частині слухового проходу. Поступово, коли вона висихає, рухи щелепи виштовхують її назовні. Свічки не можуть витягувати сірку, адже для цього їм потрібна надто велика сила всмоктування, застосування якої здатне зруйнувати барабанну перетинку.

 

«Вушні свічки плавлять вушну сірку».

Навіть якби температури горіння свічки вистачало б для плавлення вушної сірки, так багато тепла небезпечно. І нічим не допоможе, бо сірка зрештою просто стече назад до вух та застигне знову у щільну масу. Єдине плавлення, яке тут присутнє, – це танення воску свічки.

 

«Вушні свічки можуть очистити вуха».

Барабанні перетинки закривають і захищають середнє та внутрішнє вухо. Тому вушні свічки й не здатні хоча б щось витягти з них. При їхньому пошкодженні ви можете взагалі втратити слух.

 

Якими є ризики у процедурі просвічування вух?

При підпалюванні свічки у вусі присутні такі небезпечні моменти:

 • Засунути вушну сірку ще далі в глибину каналу та більше її ущільнити.

 

 • Отримати опіки, якщо гарячий віск зі свічки потрапить на обличчя та шкіру голови. Захисного покриття не завжди достатньо, так віск може потрапити і всередину вуха.

 

 • Додавання воску до вушної пробки. Якщо вже є закупорка, то це тільки посилить проблему. Деяким людям стає тільки гірше та посилюється біль після застосування свічок.

 

 • Пошкодження барабанної перетинки. Так може трапитись, якщо свічка знаходиться надто глибоко у вусі або у нього накрапає гарячий віск. Через це цілком реальні серйозні проблеми зі слухом. Взагалі, важливо уникати потрапляння будь-яких сторонніх предметів до вух.

 

Як позбутися накопичень вушної сірки

Якщо ви схильні до накопичення сірки, то вушні свічки можуть видаватись доступним та недорогим рішенням. Але правда така, що вони можуть принести вам більше неприємностей, ніж це було до їхнього застосування. У цьому випадку рекомендуємо відмовитись від домашніх засобів та одразу піти до спеціаліста. ЛОР-лікарі знають, як видалити сірчану пробку безпечним та зручним способом.

 

Важливо: у вас тільки одна пара вух! На жаль, їхнє пошкодження може бути незворотним. Засовувати до вух такі предмети, як свічки, ватні палички чи пінцет, намагаючись прибрати засмічення, неефективно й небезпечно. Не потрібно так рискувати своїм слухом, зверніться до професіонала.

 

Якщо вас цікавлять інші статті про здоров’я вух та зниження слуху, Signia Hearing надає вам додаткову інформацію. Підписуйтесь, у нас є архів з великою кількістю статей.

 

 

Read more
Чи правда що навушники провокують зниження слуху? - Фото №1
Чи правда що навушники провокують зниження слуху?

 

 

Навушники вакуумні та накладні навушники стали важливою частиною життя кожного, не залежно від того чи слухаєте ви музику, дивіться ТБ або граєте в комп. ігри тощо. Варто задатися питанням, чи провокують навушники втрату слуху або це просто “страшилка”, яка змусить нас витягнути навушники?

 

Складно уявити сучасну людину без навушників у вухах і багато треків написані з урахуванням особливостей прослуховування через них, які звучать через навушники інакше.

 

На жаль сучасні дослідження говорять, що навушники можуть викликати зниження слуху. Як і багато речей, навушники можна використовувати неправильно що завдасть шкоди здоров’ю. Якщо використовуємо їх занадто часто або надто голосно, то наносимо непоправної шкоди слуху. Це основна проблема підлітків, які слухають музику дуже голосно і дуже часто.

 

Як навушники шкодять слуху

У чому краса навушників, в тому що вони направляють звук безпосередньо до барабанної перетинки. Це дозволяє нам всім слухати музику зовсім по-іншому. З більш чітким вокалом і звуком інструментів. Дають об’ємний звук, який не завжди є на живому концерті. І ще один плюс, слухаючи то що цікаво вам, ви не заважає нікому іншому слухати те що хочуть вони.

 

І часто ми слухаємо музику, коли навколо високий рівень фонового шуму, наприклад в транспорті.
Щоб прибрати інші звуки, збільшуємо гучність до рівня небезпечного. Щоб мати уявлення про те, наскільки це гучно, давайте порівняємо. Метро їде з гучністю 80 децибел, а бензопила приблизно на 100 ДБ.Це гучні не дуже приємні звуки, які можуть пошкодити ваші вуха і викликати гул або тимчасовий тіннітус.

 

Для порівняння, додаток відтворює музику, що працює на 70% гучності, дає звук в 85 децибел. Ці звуки відтворюються безпосередньо у вухах, посилюючи цей ефект. Якщо ви їсте в автобусі або літаку, то швидше за цього додасте гучність, щоб музика виділялася на тлі фонового шуму. А він може становити до 75 дБ, і ви знову збільшуєте к = гучність музики таким чином можете дійти до 90-95 децибел. Якщо врахувати, що слухаємо ми музику багато годин то можна легко зрозуміти якої шкоди це приносить.

 

Як запобігти втраті слуху?

Не варто переживати; вам не потрібно відмовлятися від навушників, щоб уникнути зниження слуху. Просто намагайтеся якомога рідше слухати щось через навушники, а якщо вже слухати, то на не великий гучності.

 

Виберіть навушники накладні і з хорошим шумопоглинання, так ви можете слухати музику на прийнятному рівні і при цьому чути її щодо голосно і чітко. А ще давайте вашим вухам відпочити, не слухайте музику перед сном і звичайно ж не засинайте в навушниках. Як і інші частини тіла, наше вухо втомлюються і потребують відпочинку. Тому вам треба робити паузи в гучних звуках, щоб захистити вуха.

 

Якщо зменшити час носіння і рівень гучності, то можна уникнути розвиток приглухуватості і шуму у вухах. Якщо ви думаєте, що у вас знижений слух, його перевірка може допомогти вам це визначити. Пройдіть тест слуху (аудіометрію). Поставтеся до свого слуху серйозно і не запускайте ситуацію.

 

 

Read more
Гарні відносини та зниження слуху. - Фото №1
Гарні відносини та зниження слуху.

 

 

Наші взаємини з іншими людьми дуже цінні для нас. Спілкування з коханими, друзями, рідними та колегами – це значна частина нашого життя. Трохи порад, як нормально жити та комунікувати, маючи зниження слуху.

 

Ми часто перебуваємо серед людей. Наші друзі та родина дають нам багато радості у спілкуванні, але зниження слуху може все ускладнити. Тим не менш є можливості виправити ситуацію й налагодити більш близькі стосунки зі своїми рідними.

 

Вплив втрати слуху на відносини

Це широко розповсюджена тема. Зниження слуху і пов’язані з ним труднощі можуть суттєво зіпсувати стосунки між людьми, особливо якщо близькі не розуміють суть проблеми. Досить часто люди з порушеннями слуху відчувають, що вони ізольовані та самотні. Якщо ваші близькі не особливо уважні до вашої втрати слуху й виникають непорозуміння, не варто намагатись змінювати себе, краще докладіть зусилля для зміни їхнього світогляду. Дайте їм для ознайомлення більше даних про втрату слуху та обговоріть шляхи покращення ситуації.

 

Якщо їх засмучує необхідність постійно повторювати сказане, поясніть, чому так відбувається і через що вам важко їх зрозуміти. Ви дійсно хочете почути, але часом вам складно розібрати певні звуки. Якщо вони часто відвідують заклади, де багато галасу, попросіть знайти щось зовсім інше для вашої зустрічі або тихе місце в самому ресторані. Не бійтесь постояти за себе та покращувати своє життя.

 

Коли поряд з вами проживає людина з поганим слухом, особливо якщо це подружжя, ви можете змінювати ваші стосунки в кращий бік, докладаючи зусилля з обох сторін.

 

Як бути, коли у подружжя зниження слуху

Втрата слуху та відносини у шлюбі часом конфліктують між собою, особливо це відчутно, коли такі проблеми не діагностують або не лікують. Якщо ваш партнер має зниження слуху, ви можете бути розчаровані та втомлені через деякі моменти. Він може вмикати занадто гучно телевізор або музику, не відповідати на дзвінки чи категорично не визнавати, що стан його слуху змінився.

 

Ще може виникнути роздратованість та розчарування через погіршення здатності чути. Однак ніщо з перерахованого не робиться зі зла. Важливо пам’ятати, що проблеми зі слухом більше впливають на того, хто не чує, ніж на його оточення, і вам варто постаратися зрозуміти.

 

Якщо у вас вже нема сил витримувати якийсь аспект, викликаний втратою слуху, спробуйте знайти рішення, яке буде на користь вам обом.

 

 • Людина не чує сигнал дзвінка на телефоні – збільшуйте гучність та додайте функцію вібрації.

 

 • Коли це прийнятно, доторкніться до людини, щоб привернути увагу, замість того, щоб підвищувати голос.

 

 • Багато людей з втратою слуху помічають та починають розуміти інших тільки тоді, коли є візуальний контакт.

 

 • Ви засмучені через непорозуміння – старайтесь говорити чітко та знайдіть інші форми спілкування.

 

Ви живете з людиною, яка погано чує, але діагноз зниження слуху не підтверджений? Обговоріть з нею цю проблему: симптоми, що їх ви помітили, і те, яким чином може допомогти лікування. Якщо ви вважаєте, що слухові апарати будуть корисні, попросіть подумати про це. Краще не говоріть з нею про її втрату слуху публічно. Все ж таки це має бути рішення самої людини щось змінити, але ви можете надихнути його прийняти.

 

Як розпізнати, що слух знижений?

Впоратись із втратою слуху й так непросто, та особливо тяжко, якщо вам невідомо про її існування. Симптоми такого стану можна не помітити або прийняти за щось інше, тому так важливо бути уважним. Ось деякі з найбільш поширених проявів:

 

 • Роздратованість – трапляється часто, виникає з багатьох причин: розчарування людини, що вона не розуміє, про що говорять, розумове виснаження та нестача концентрації.

 

 • Шум чи дзвін у вухах також може бути ознакою зниження слуху. Взагалі, тіннітус – це симптом, а не захворювання.

 

 • Людина з поганим слухом може здаватись задумливою, а у дійсності вона просто не чує, як ви говорите з нею.

 

 • Психічна втома – поширений симптом втрати слуху, оскільки мозок змушений працювати більше, щоб щось розчути.

 

 • Труднощі у розмові – ще одна ознака втрати слуху. В залежності від її типу люди можуть погано чути приголосні чи певні голоси.

 

 • Люди з втратою слуху можуть бути змушені вимикати телевізор та радіо, щоб не було незручностей іншим, бо занадто гучно.

 

 • Часто проявляються соціальна тривога та замкненість, оскільки змішаний шум на вечірках або у ресторані може їм видаватись надто хаотичним і складним для сприйняття.

 

Коли є припущення, що ви або ваша кохана людина маєте проблеми зі слухом, краще почати шукати шляхи вирішення якомога раніше. Чим скоріше буде виявлено зниження слуху, тим швидше знайдеться й необхідне лікування. Людині, котра не знає про свою втрату слуху, інформація про її стан допоможе змиритися з цим і шукати потрібне рішення. Наприклад, не соромлячись, просити інших людей повторити сказане, говорити гучніше або вимикати музику.

 

Слухові апарати – гарний варіант вирішення питання, тим більше, якщо є сформоване бажання ними користуватись. Рішення придбати слухові апарати може бути нелегким, і деякі люди можуть відчути на собі тиск з боку своєї родини та друзів. Хоча наміри близьких якнайкращі, все ж це особисте рішення і його слід старанно обміркувати. У будь-якому випадку тестування стану слуху – це перший крок. Після діагностики ви зможете розглянути усі плюси носіння слухових апаратів.

 

Як слухові апарати допомагають у стосунках

Для багатьох з нас, особливо для тих, хто втрачає слух, вербальне спілкування стає дуже бажаним. Слухові апарати можуть дати їм можливість продовжити спілкуватись, як і раніше, просто з деякими відмінностями. Слухові технології стали значно кращі за останні два десятиріччя, і тепер слухові апарати пропонують максимально природні відчуття.

 

Усна розмова – найшвидший і найефективніший спосіб комунікації, і більшість надає перевагу саме йому. У кого є слабочуючі члени родини, знають як їм хочеться спілкуватись, але вони занепокоєні, що їх неправильно зрозуміють або що вони випадково потурбують своїх близьких. Хоча для звикання до слухових апаратів потрібен певний час, багато користувачів кажуть, що після настройки почуваються менш самотніми та більш здатними до спілкування. Так, у багатьох людей свої сумніви щодо слухових апаратів, але їх однозначно варто спробувати носити усім, хто хоче покращити свій соціальний досвід.

 

Якщо ви шукаєте більше інформації про життя із втратою слуху, Signia публікує щось новеньке щотижня. Незалежно від того, маєте ви втрату слуху чи ні, ці статті допоможуть вам краще зрозуміти, що таке слухові апарати, як доглядати за вухами та як впоратись із будь-якою втратою слуху. Щоб бути в курсі, підписуйтесь на інформаційний бюлетень Signia.

 

 

Read more
У яких тварин слух кращий? - Фото №1
У яких тварин слух кращий?

 

 

У порівнянні з тваринами люди мають непогане відчуття дотику та чудовий зір. Але за показниками слуху ми відстаємо. Розповімо трохи, хто ж чує краще за інших.

 

Гарний слух – поняття відносне: у однієї людини вроджений гострий слух, а інша має труднощі, намагаючись сприйняти звук чужого голосу.І, хоча ми чуємо не настільки добре, як деякі інші тварини, все ж таки можемо похвалитися прекрасним діапазоном – від 20 Гц до 20 000 Гц.Однак є ті представники тваринного світу, котрі в процесі еволюції навчились чути значно краще.Що і стає їм у нагоді для ефективного полювання або втечі.Розповімо про деяких з них та як взагалі вони стали власниками таких здібностей.

 

Летючі миші

Більшість з них народжуються сліпими, зате слух мають відмінний. Їхня орієнтація в просторі, спілкування одна з іншою та полювання організовані за допомогою ехолокації, коли вони чують відображення від поверхонь тих звуків, які самі видають.

 

Метелики

Летючі миші дуже люблять їсти метеликів. Тому останні, щоб не стать здобиччю, розвинули гострий слух та вміння чути на надвисокій частоті. І навіть відсутність вух їх не зупиняє.

 

Собаки

Давно відомо, що слух у собак значно кращий за наш. Вони здатні чути ті частоти, які людині недоступні для сприйняття. Собаки чують та чудово реагують на шарудіння кролика у траві, звуки ваших кроків, дзенькання ключів і, безперечно, на їжу, що падає до миски.

 

Коти

Як і собаки, кішки все ж таки хижаки, хоч і живуть поряд з нами, і їхній слух є кращим тому доказом. Діапазон слуху вони мають величезний – від 45 Гц до 64 000 Гц. Крім того, вони вміють обертати вуха краще за собак, що дає їм більше можливостей чути усе навколо себе. По цій причині їх називають одними із кращих мисливців у тваринному світі.

 

Коні

Цим тваринам необхідно захищатись від хижаків, тому їхній слух просто надефективний. Вони можуть повертати вуха в різних напрямках та уникати гучних звуків. Великі стада покладаються на ці вміння коня-спостерігача, котрий попереджає про можливі небезпеки.

 

Голуби

Ці створіння, на відміну від людини, здатні чути інфразвук.Тобто наближенняшторму, землетрусу, виверження вулкана.Що дає їм фору для пошуку притулку від стихійних лих та злив.Таке унікальне вміннясамонаведення також чудово допомагає їм орієнтуватися в морі, тому існують поштові голуби.

 

Якщо ви прагнете знати, наскільки хороший ваш слух, пройдіть тестування.Онлайн-варіанти, такі як перевірка слуху Signia, можуть дати вам цінну інформацію про те, чи потрібна вам професійна аудіограма, або просто запропонувати швидкий аналіз вашого слуху.Результат може вас здивувати.

 

 

Read more
Топ-3 маніпуляцій зі слуховими апаратами, яких краще уникати. - Фото №1
Топ-3 маніпуляцій зі слуховими апаратами, яких краще уникати.

 

 

Ви можете зіткнутися з шахраями, куди б ви не пішли, і питання втрати слуху нічим не відрізняється. Ось три найбільш поширених маніпуляцій зі слуховими апаратами (СА) і способи їх уникнути.

 

Про слух

Хоча багато хто вважає жорстоким обманювати кого небудь, і в цьому аспекті людина з втратою слуху може здатися вразливою ціллю. Існує безліч неправильних уявлень про СА і людей, які з ними працюють, але це не означає, що вам не слід бути обережним при купівлі нових апаратів. Якщо вас турбує процес покупки, ось три види шахрайства, на які слід звернути увагу.

 

Не піддавайтеся жорсткій тактиці продажів

Якщо ви коли-небудь заходили в супермаркет, ви, ймовірно, бачили вивіски з пропозиціями на кшталт «знижка 75%» або «купи один, отримай другий безкоштовно». Хоча вони здаються вигідними при покупці напоїв або закусок, вони далеко не заслуговують довіри при роботі зі спеціалізованими технологіями, такими як слухові апарати. Жоден продавець слухових апаратів не збирається продавати пару слухових апаратів по шалено низькою ціною, а якщо ви їх і купите по такій вартості, то, ймовірно, є заковика.

 

Проблема може полягати в тому, що він не підтримує якісь технології, це стара / несправна модель і т.п. Поспішати з покупцями і покупкою товару, наприклад слуховими апаратами, – завжди поганий знак. Будь який «чесний» фахівець по слухопротезуванню буде працювати з вами, щоб переконатися, що ви робите вибір, який вам сподобається, і цей процес часто вимагає часу.

 

Процес покупки повинен включати в себе кілька етапів, включаючи обговорення ваших потреб, кілька варіантів налаштувань, примірки різних апаратів. Якщо всі ці фактори відсутні, безумовно щось не так.

 

Давай бери або йди додому

Якщо ви вперше купуєте слухові апарати або хочете випробувати нову модель, вам краще записатись на прийом, де ви зможете приміряти та порівняти різні моделі. Ці випробування є надзвичайно важливими і дадуть вам особисте уявлення про те, чи підходить він вам. Мета випробувань слухових апаратів – дати вам тверде уявлення про те, яким буде слуховий апарат в повсякденних ситуаціях.

 

Уникайте використання слухових апаратів, які вони замовляють поштою

Фраза «один розмір підходить всім» ніколи не може бути застосована до слухових апаратів. У всіх різні зниження слуху, і ставлення до слуховим апаратом, як наприклад, до мобільних телефонів не приведе вас до правильного результату. Не дозволяйте онлайн-рекламі вводити вас в оману; ніколи не варто купувати слухові апарати в Інтернеті без індивідуального підбору і налаштування. Хоча ви можете отримати «більш вигідну пропозицію» у фінансовому відношенні.

 

Медичний працівник подбає про те, щоб ваші слухові апарати ідеально підходили до вашого зниження слуху, навіть якщо для цього буде потрібно кілька відвідувань. Вони також можуть надати технічні налаштування та інструкції, щоб ви могли максимально використовувати свої нові слухові апарати. Коли ви купуєте в Інтернеті, ви просто отримуєте пару слухових апаратів. Навіть якщо ви впевнені в тому, що підібрали собі те що потрібно, в кінцевому підсумку ви можете пошкодувати про своє рішення.

 

Слухові апарати – це тонкі технології. Не варто боятися слухопротезістів; вони навчені та сертифіковані, щоб допомогти вам вибрати саме ваші слухові апарати. Знайдіть фахівця, якому ви довіряєте, і поговоріть з ним, якщо у вас є сумніви.

 

Як слухопротезист допомагає вам

Робота фахівця по слухопротезуванню – допомогти вам пройти через процес покупки, допомогти підібрати, налаштувати і супроводжувати вас під час користування. Перед покупкою ваш фахівець обговорить ваші потреби і переваги щодо слухових апаратів, результати вашого професійного тесту слуху (аудіометрії) і вартість.

 

Питання, які слід поставити своєму фахівцеві

Не важливо, чи користуєтеся ви апаратом чи ні, ви повинні знати, про що запитати в процесі покупки. Якщо хтось із членів сім’ї або друг, просить вас піти з ним, ви можете допомогти їм задати питання, які вони могли пропустити. Ось деякі речі, які слід дізнатися під час консультації або примірки.

 

 • «Які апарати підходять мені з моєю втратою слуху?»

 

 • «Які слухові апарати можуть підійти мені в моєму бюджеті?»

 

 • “Які є способи оплати?”

 

 • «Як мені визначити що саме мені потрібно?»

 

 • «Які функції мені знадобляться?»

 

Хоча під час візиту можуть виникнути й інші питання, деякі з них можуть допомогти вам почати роботу . Незалежно від того, скільки ви знаєте, ваш лікар повинен зробити все можливе, щоб дати вам повну інформацію і допомогти вам прийняти рішення, яке вас влаштує.

 

Якщо ви хочете зробити аудіотмерію і підібрати слухові апарати, ви можете записатися на консультацію в один з наших центрів слуху по тел. 099-6000-911

 

 

Read more
Чому нам не подобається як звучить власний голос? - Фото №1
Чому нам не подобається як звучить власний голос?

 

 

Не кожна людина нормально сприймає звук свого голосу і по цій причині може бути складно користуватись слуховими апаратами. OVP, або технологія власної обробки голосу від Signia докорінно усе змінює.

 

Якщо ви чули свій голос у запису, скоріш за все, його звучання було зовсім іншим, не таким, до якого ви звикли. У користувачів слуховими апаратами цей ефект посилюється щоразу, коли вони щось говорять. І це може відчутно їх дезорієнтувати, викликати дискомфорт та інші негативні переживання. Вони, наприклад, відчувають незадоволення своїм голосом і тому бояться спілкування, і навіть припиняють носити слухові апарати. Виникає питання: що є особливого у звучанні свого голосу, через що з’являються подібні незручності?

 

З яких причин нам неприємно чути свій голос?

Під час розмови наші голосові зв’язки вібрують і таким чином передають іншим людям слова, фрази та звуки. Це основа спілкування, і майже кожен володіє хоча б однією мовою. Однак наші голоси змінюють тон в залежності від того, чуємо ми їх самі чи люди поряд. Ваше оточення знає звучання вашого голосу, але ви можете бути шоковані або засмучені тим, як ви говорите. Власники слухових апаратів переживають такі моменти напружено, адже вони чують себе зовсім інакше. Для нас самих наші голоси звучать «нормально». Просто ми сприймаємо їх через кісткову провідність і так вони стають багатші й нижчі, ніж є насправді. Для інших же чутно тільки те, що виходить з нашого горла та рота. Ви звикли чути свій голос певним чином и тому його звучання у запису або через слухові апарати може вам не сподобатись. Тільки з цієї причини, а не тому, що голос непривабливий!

 

Як це впливає на людей зі слуховими апаратами

Люди, які мають втрату слуху,орієнтуються на свій голос, що звучить у них в голові. Там, де всі інші з повним діапазоном слуху можуть чути деякі аспекти свого «реального» голосу, слабочуючі можуть бути не в змозі. І тому, коли зодягають слухові апарати, вони несподівано чують себе зовсім інакше. Це призводить до незадоволення та незручності. Виходить, що вони часто думають про дві речі: ось, щасливі нарешті чути те, що відбувається; але розчаровані, бо їхній голос раптово виявився таким незвичним, часто занадто гучним або наче неприродним. Наш голос – це фундаментальний компонент нашої ідентичності. Тому багато людей з втратою слуху відчувають ніби деяку втрату себе при носінні звичайних апаратів: їхній голос може видаватись їм незнайомим.

 

Як OVP приходить на допомогу

Щоб вирішити цю проблему, Signia розробила нове програмне забезпечення OVP (власна обробка голосу) для слухових апаратів. В них застосовується спеціальний алгоритм, який відокремлює голос користувача апарата та обробляє його інакше, ніж інші звуки. Високоефективний чип та сучасні мікрофони дозволяють чути на відчутно більш високому рівні та зберігати знайомий звук свого голосу, щоб радіти життю у всій повноті та ясності. Ті, кому було незручно, більше не соромляться свого голосу, а іншим стає легше звикнути. Усі заслуговують на можливість вільно говорити, і Signia робить усе, щоб власники слухових апаратів почувались комфортно при цьому.

 

 

Read more
Рекомендації з видалення вушної сірки. - Фото №1
Рекомендації з видалення вушної сірки.

 

 

Вухо – це делікатний орган який може самоочищатися, він дає можливість чути і аналізувати звуки. Найчастіше немає необхідності в чищенні вуха самостійно, за винятком випадків, коли надлишок сірки призводить до накопичення або закупорки каналу. В цьому випадку слід дотримуватися обережності при очищенні, щоб не погіршити проблему або не пошкодити барабанну перетинку.

 

Про слух. Що таке (церумін) вушна сірка?

Сірка з вуха – це воскоподібний секрет залоз, що виробляється в слуховому проході. Це липка речовина може здатися деяким людям огидною, але вона захищає вухо і запобігає проблеми зі здоров’ям. Сірка зазвичай накопичується, сохне і самостійно випадає з вуха. Але іноді віск може накопичуватися і викликати свербіж у вусі. Це може спонукати вас схопити ватяну паличку або інший предмет, щоб зменшити свербіж  або очистити заблоковане вухо. Під час чищення ви можете випадково проштовхнути сірку глибше у вухо і викликати закупорку, що може привести до певних проблем зі здоров’ям. Це все доповнюється ризиком перфорації барабанної перетинки або навіть пошкодженням внутрішнього вуха.

 

Проблеми зі здоров’ям, викликані накопиченням вушної сірки

• Відчуття болю у вухах

• Інфекція вуха.

• Тінітус (дзвін у вухах)

• Запаморочення

• Втрата слуху

 

Коли потрібно звертатися до лікаря

Щоб захистити вухо, вушну сірку повинен безпечно і ефективно видаляти тільки ЛОР лікар. Використання ватних паличок або будь-якого іншого методу в домашніх умовах пов’язане з ризиком завдати шкоди здоров’ю, який може запобігти тільки кваліфікований лікар. Неправильні і непотрібні спроби очищення можуть привести до хронічної інфекції слухових проходів і барабанних перетинок. Це особливо важливо при надмірній кількості вушної сірки або закладеності вух у дітей. Вам або вашій дитині слід звернутися до лікаря, якщо стан погіршується або ви відчуваєте біль, кровотечу або втрату слуху.

 

Висновок

Виділення сірки у вусі є нормальним явищем. У більшості випадків надмірне видалення секрету може більше нашкодити, ніж допомогти. Якщо час від часу виникає необхідність чистити вухо, вам слід відвідати лікаря, щоб переконатися, що це робиться безпечно, щоб не пошкодити вухо або не спричинити  втрату слуху.

 

 

Read more
Тимчасова втрата слуху і як довго вона може тривати? - Фото №1
Тимчасова втрата слуху і як довго вона може тривати?

 

 

Хоча часто зниження слуху має постійний характер, в деяких випадках воно проходить саме або усувається за допомогою лікування. Ось додаткова інформація про тимчасову втрату слуху.

 

Раптові проблеми зі слухом можуть налякати, особливо якщо ви не знаєте, чи назавжди вони. Однак існує безліч причин тимчасової втрати слуху, і найчастіше вони проходять протягом декількох діб. Але вкрай важливо звернутися за лікуванням, щоб ваша втрата слуху не погіршить або не стала постійною. Ось кілька причин які можуть спровокувати втрату слуху, і що ж з цим робити.

 

Причини короткострокової втрати слуху

Короткострокова втрата слуху може виникнути після гучного концерту або раптово виникнути з нізвідки. Все залежить від причини зниження слуху вам може знадобитися негайна допомога, щоб уникнути незворотної втрати. Інші випадки можуть пройти самостійно, без втручання лікаря. Однак в будь-якому випадку вам слід звернутися до лікаря, щоб переконатися, що ваші вуха не постраждали серйозно.

 

Загальні причини тимчасової втрати слуху включають:

 • Інфекції середнього вуха. Середній отит – це інфекція, яка може серйозно погіршити ваш слух. Часто виникає з одного боку, але можуть вражатися і обидва вуха. Рідина через інфекцію блокує ваше середнє вухо, через що важко чути.

 

 • Закупорка вушних каналів. Якщо вушна сірка накопичилася всередині, це може викликати тимчасову втрату слуху до тих пір, поки закупорка не усунено. Також можуть у вусі застрягти сторонні предмети і викликати тимчасову втрату слуху. Якщо у вас виникла така ситуація необхідно звертатися до медичних працівників.

 

 • Травма голови. Якщо ви недавно потрапляли в автомобільну аварію, спортивний інцидент або іншу ситуацію, коли ви отримали травму голови, у вас може бути тимчасова втрата слуху. Вкрай важливо, щоб ви відвідали лікаря, щоб перевірити травму голови і втрату слуху.

 

 • Вплив сильного шуму. Хоча вплив шуму може з часом привести до нейросенсорної приглухуватості, воно також може привести до раптової сенсоневральної приглухуватості. Це часто відбувається після гучних концертів, стрільби з вогнепальної зброї або спортивних заходів. Якщо ви страждаєте втратою слуху через шум, вам необхідно дати вухам відпочити і звернутися до лікаря.

 

 • Вухо плавця. Подібна ситуація може бути викликана після купання в водоймах при попаданні інфекції в вухо разом з водою. Це може викликати тимчасову втрату слуху і легко усувається антибіотиками.

 

 • ототоксичні препарати. Деякі ліки, в тому числі ліки використовуються при хіміотерапії, діуретики, аспірин і деякі ліки від еректильної дисфункції, можуть викликати тимчасову втрату слуху. Можливо, вам доведеться змінити ліки, поки ця проблема не буде вирішена.

 

Як лікувати тимчасову втрату слуху

Трапляється що таке зниження слуху проходить саме по собі. Однак найкраще, якщо ви звернетеся до лікаl